studie
02/05/2014 - 11:27

There are an estimated 340 000 contaminated pieces of land in Europe, most of which are yet to be identified, according to a new Europe-wide assessment.

nieuws
22/04/2014 - 12:18

In Europa komen jaarlijks miljoenen tonnen afval op straat, in de oceanen, op de stranden, in de bossen en in de natuurgebieden terecht. En elk jaar nemen miljoenen Europeanen aan vrijwillige acties deel om hun buurt op te ruimen. Het initiatief "Let's Clean up Europe" wil meer van die acties stimuleren, de burgers bewuster maken van de omvang van het afvalprobleem en een aanpassing van hun gedrag aanmoedigen. Het wordt gecoördineerd door de Europese week van de afvalvermindering (EWAV).

link
21/02/2014 - 12:03

EUREAPA is an online scenario modelling and policy assessment tool created for the One Planet Economy Network. It uses a sophisticated economic input-output model to understand the environmental pressures associated with consumption activities. 

studie
28/01/2014 - 15:08

418 offshore turbines came online in 2013 in Europe, making a record 1,567 Megawatts of new capacity. This is one-third more than the capacity installed in 2012.

nieuws
18/12/2013 - 12:05

Slechte luchtkwaliteit eist een hogere menselijke tol dan verkeersongevallen en is daarmee de nummer één van de milieugerelateerde oorzaken van voortijdige sterfte in de EU. Daarnaast heeft slechte luchtkwaliteit gevolgen voor de levenskwaliteit door astma of ademhalingsproblemen. De Commissie reageert hierop met nieuwe maatregelen om de luchtverontreiniging te bestrijden. Deze zijn vandaag aangenomen.

studie
04/11/2013 - 12:10

In 2012 bereikte de mondiale uitstoot van CO2 een record van 34,5 miljard ton. In dat jaar vertraagde de groei in uitstoot van CO2 echter tot 1,1% (of 1,4%, als geen rekening wordt gehouden met de extra dag van het schrikkeljaar), minder dan de helft van de gemiddelde jaarlijkse groei van 2,9% in het afgelopen decennium. Dit is opmerkelijk gezien de groei van de mondiale economie van 3,5% in hetzelfde jaar. Deze ontwikkeling wijst op een verschuiving naar activiteiten die minder fossiele brandstoffen gebruiken, de groeiende rol van hernieuwbare energie en meer energiebesparing.

nieuws
04/11/2013 - 09:44

Almost nine out of ten Europeans believe that biodiversity loss – the decline and possible extinction of animal species, flora and fauna, natural habitats and ecosystems in Europe – is a problem, according to a new survey. 

nieuws
14/10/2013 - 11:46

Op de Raad Leefmilieu van de Europese Unie vandaag in Luxemburg heeft Vlaams minister Joke Schauvliege namens ons land gepleit om de controle op afval dat de Europese Unie via de zeehavens verlaat, niet te beperken tot de export van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur maar uit te breiden naar alle afvalstromen.

brochure
03/10/2013 - 11:52

Europese steun is er ook voor u. Voor stedenbanden, festivals, onderzoek, infrastructuur, natuurbehoud … Voor overheden, organisaties én bedrijven. Maar vindt ú de weg in het doolhof van Europese steun? Met de nieuwe EU-subsidiegids 2014-2020 van het Vlaams-Europees verbindingsagentschap zeker wel.

nieuws
16/09/2013 - 11:11

Naar verwachting zullen meer dan 2 000 Europese steden en gemeenten deelnemen aan de 12e Europese Mobiliteitsweek, die vandaag begint. Dit jaar loopt de week tot en met 22 september onder het motto "Schone lucht — Jij bent aan zet!".