nieuws
17/10/2012 - 14:31

De Commissie heeft vandaag een nieuw voorstel bekendgemaakt dat tot doel heeft de wereldwijde conversie van land met het oog op de productie van grondstoffen voor biobrandstoffen te beperken en de klimaatvoordelen van de in de EU gebruikte biobrandstoffen te verhogen. Het gebruik van op voedingsgewassen gebaseerde biobrandstoffen om de doelstelling van 10% hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen, zal worden beperkt tot 5%. Dit plafond is opgelegd ter stimulering van alternatieve biobrandstoffen, de zogenaamde biobrandstoffen van de tweede generatie, waarvoor grondstoffen worden gebruikt die geen voedingsgewassen zijn, zoals afvalstoffen of stro. Daarbij worden aanzienlijk minder broeikasgassen uitgestoten dan bij fossiele brandstoffen en worden directe effecten op de mondiale voedselproductie vermeden.

nieuws
05/10/2012 - 17:43

Imec en zijn partners uit de Solliance alliantie kondigen vandaag samen met de het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van de Universiteit Hasselt de lancering van het Solar Flare interreg project aan. Solar Flare wordt gefinancierd door de Europese Unie en de regionale overheden en ondersteunt projecten in de regio Eindhoven-Leuven die focussen op de ontwikkeling van technologieën voor dunnefilm zonnecellen met hogere efficiëntie en lagere kostprijs.

nieuws
03/10/2012 - 11:16

Een groep van tientallen bedrijven en kennisinstellingen in Nederland gaat de krachten op het gebied van zonne-energie bundelen.  Deze groep vormt een zogenaamd Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), een publiek-private samenwerking met als doel de ontwikkeling en toepassing van zonne-energie in Nederland te versnellen. Daarnaast wil de TKI de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie zo groot mogelijk maken.

nieuws
28/09/2012 - 10:23

The European Union has passed the milestone of 100 gigawatt (GW) of installed wind power capacity, according to the European Wind Energy Association (EWEA).

studie
24/09/2012 - 13:19

Europe accounted for two thirds of the world-wide newly installed photovoltaic (PV) capacity in 2011, with 18.5 GW. Its overall PV capacity totalled 52 GW. The yearly electricity produced by PV could power a country with the electricity demand of Austria, which corresponds to 2% o the EU's electricity needs. These are some of the highlights of the 2012 Photovoltaics Status Report published today by the European Commission's Joint Research Centre.

nieuws
22/08/2012 - 00:00

Met het huidige beleid zal het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgen van 4 procent in 2010 tot 7-10 procent in 2020. Dit is een sterke toename, maar desondanks onvoldoende om het Europese doel van 14 procent in 2020 te halen. Zelfs met de voorgenomen maatregelen van het Kabinet Rutte en het Lenteakkoord wordt dat doel niet gehaald. De doelen tot 2020 voor de uitstoot van broeikasgassen gaat Nederland waarschijnlijk wel halen. Ook de uitstoot van de meeste luchtverontreinigende stoffen ligt in 2020 onder de Europese emissieplafonds. Als Europa in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent wil reduceren, is waarschijnlijk extra Nederlands klimaatbeleid nodig.

 

nieuws
18/06/2012 - 14:16

In 2010, energy from renewable sources was estimated1 to have contributed 12.4% of gross final energy consumption in the EU27, compared with 11.7% in 2009 and 10.5% in 2008. The 2009 Directive on renewable energy2 set individual targets for all Member States, such that the EU will reach a 20% share of total energy consumption from renewable sources by 2020. These targets take into account the Member States' different starting points, renewable energy potential and economic performance.

nieuws
06/06/2012 - 11:22

De Europese Unie heeft zich ertoe verbonden het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen uiterlijk in 2020 tot 20 % op te trekken. Deze doelstelling kan alleen op een kosteneffectieve manier worden bereikt als alle bestaande beleidsmaatregelen in elke lidstaat worden uitgevoerd en de steunregelingen op elkaar aansluiten. In de mededeling die vandaag is aangenomen, roept de Commissie daarom op tot een meer gecoördineerde Europese aanpak voor het vaststellen en hervormen van steunregelingen en voor meer handel in energie uit hernieuwbare bronnen tussen de lidstaten. Omdat investeerders zekerheid over de regelgeving moeten hebben, is het bovendien cruciaal nu al het debat over de toekomst te openen en werk te maken van een stevig beleidskader voor de periode na 2020.

nieuws
21/02/2012 - 11:12

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft de milieuvergunning toegekend voor twee windturbines op de Atalealaan in Herentals.

studie
04/12/2009 - 15:04

De studie 'Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen? ' geeft een zicht op het potentieel van deze energiebronnen, en gaat na welke niet-technologische belemmeringen het uitbuiten van dat potentieel in de weg staan. Studie in opdracht van het viWTA en uitgevoerd door ODE-Vlaanderen vzw, Vito en het adviesbureau 3E nv.