nieuws
18/12/2012 - 14:06

De Europese Commissie heeft vandaag in het kader van het zogeheten NER300-financieringsprogramma meer dan 1,2 miljard euro financiering toegekend voor zeer innovatieve demonstratieprojecten op het gebied van hernieuwbare energie. De projecten worden gecofinancierd met inkomsten uit de verkoop van 200 miljoen emissierechten uit de nieuwkomersreserve (new entrants' reserve, NER) van de EU-regeling voor de handel in emissierechten.

studie
12/12/2012 - 11:32

Kan België tegen 2050 volledig overschakelen naar hernieuwbare energie? Een studie uitgevoerd door VITO, het Federaal Planbureau en studiebureau ICEDD toont aan dat het kan, al is de doelstelling erg ambitieus.

studie
07/12/2012 - 15:57

Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik in Vlaanderen bedraagt in 2011 3,8%.  De Belgische doelstelling  is vastgelegd op 13% tegen 2020. Nog veel werk aan de winkel dus.

studie
29/10/2012 - 00:00

The International Energy Agency (IEA) and the Ministry of Mines and Energy of the Federative Republic of Brazil show in a report released today how to double hydroelectricity production by 2050, an achievement that could prevent annual emissions of up to 3 billion tonnes of CO2 from fossil-fuel plants.

nieuws
17/10/2012 - 14:31

De Commissie heeft vandaag een nieuw voorstel bekendgemaakt dat tot doel heeft de wereldwijde conversie van land met het oog op de productie van grondstoffen voor biobrandstoffen te beperken en de klimaatvoordelen van de in de EU gebruikte biobrandstoffen te verhogen. Het gebruik van op voedingsgewassen gebaseerde biobrandstoffen om de doelstelling van 10% hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen, zal worden beperkt tot 5%. Dit plafond is opgelegd ter stimulering van alternatieve biobrandstoffen, de zogenaamde biobrandstoffen van de tweede generatie, waarvoor grondstoffen worden gebruikt die geen voedingsgewassen zijn, zoals afvalstoffen of stro. Daarbij worden aanzienlijk minder broeikasgassen uitgestoten dan bij fossiele brandstoffen en worden directe effecten op de mondiale voedselproductie vermeden.

nieuws
05/10/2012 - 17:43

Imec en zijn partners uit de Solliance alliantie kondigen vandaag samen met de het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van de Universiteit Hasselt de lancering van het Solar Flare interreg project aan. Solar Flare wordt gefinancierd door de Europese Unie en de regionale overheden en ondersteunt projecten in de regio Eindhoven-Leuven die focussen op de ontwikkeling van technologieën voor dunnefilm zonnecellen met hogere efficiëntie en lagere kostprijs.

nieuws
03/10/2012 - 11:16

Een groep van tientallen bedrijven en kennisinstellingen in Nederland gaat de krachten op het gebied van zonne-energie bundelen.  Deze groep vormt een zogenaamd Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), een publiek-private samenwerking met als doel de ontwikkeling en toepassing van zonne-energie in Nederland te versnellen. Daarnaast wil de TKI de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie zo groot mogelijk maken.

nieuws
28/09/2012 - 10:23

The European Union has passed the milestone of 100 gigawatt (GW) of installed wind power capacity, according to the European Wind Energy Association (EWEA).

studie
24/09/2012 - 13:19

Europe accounted for two thirds of the world-wide newly installed photovoltaic (PV) capacity in 2011, with 18.5 GW. Its overall PV capacity totalled 52 GW. The yearly electricity produced by PV could power a country with the electricity demand of Austria, which corresponds to 2% o the EU's electricity needs. These are some of the highlights of the 2012 Photovoltaics Status Report published today by the European Commission's Joint Research Centre.

nieuws
22/08/2012 - 00:00

Met het huidige beleid zal het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgen van 4 procent in 2010 tot 7-10 procent in 2020. Dit is een sterke toename, maar desondanks onvoldoende om het Europese doel van 14 procent in 2020 te halen. Zelfs met de voorgenomen maatregelen van het Kabinet Rutte en het Lenteakkoord wordt dat doel niet gehaald. De doelen tot 2020 voor de uitstoot van broeikasgassen gaat Nederland waarschijnlijk wel halen. Ook de uitstoot van de meeste luchtverontreinigende stoffen ligt in 2020 onder de Europese emissieplafonds. Als Europa in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent wil reduceren, is waarschijnlijk extra Nederlands klimaatbeleid nodig.