studie
28/01/2014 - 15:08

418 offshore turbines came online in 2013 in Europe, making a record 1,567 Megawatts of new capacity. This is one-third more than the capacity installed in 2012.

studie
07/11/2013 - 14:33

Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik in Vlaanderen bedraagt in 2012 5,5%. De Belgische doelstelling is vastgelegd op 13% tegen 2020.

brochure
31/10/2013 - 14:24

De SERV vraagt om investeringen in elektriciteitsnetten in de toekomst anders te plannen. Netplannen mogen niet langer een zaak zijn van netbeheerders en de VREG alleen. Afstemming is nodig met andere beleidsniveaus en –domeinen, andere netbeheerders.

nieuws
27/06/2013 - 12:15

Op 25 juni presenteerde EnergyVille zijn visie op de toekomst van de energietechnologie in Vlaanderen en Limburg. COO Bert Gysen: ‘Met onze specialisatie in geavanceerd duurzame-energieonderzoek en intelligente energiesystemen - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten - voor industrie en steden, wil EnergyVille als Europees erkend studiecentrum van de KU Leuven, VITO en imec hét referentiepunt voor hernieuwbare energie worden.’ De samenwerking tussen topcentra en industrie in Europa, in het kader van het Europese EIT-KIC InnoEnergy, speelt in dat proces een belangrijke rol.

nieuws
10/06/2013 - 12:08

- 10% more power can be brought online by measuring cable temperature in real time                            
- 2% cut in electricity prices using wind turbines and other power sources as virtual power plants          
- 28% more wind power can be produced in storms using 'high wind ride through' control
 

studie
15/05/2013 - 14:25

80% minder uitstoot van broeikasgassen in 2050, dat is de ambitie van de EU (Europese Unie). Om zo’n drastische vermindering te bereiken, moet de vernieuwing van ons energiesysteem voortvarender worden opgepakt. Alleen een emissiereductiedoelstelling voor de komende jaren is niet genoeg.

nieuws
26/04/2013 - 00:00

The debate on the overall cost of electricity from intermittent renewable energy sources must be completely transparent and the data publicly available, said the European Economic and Social Committee at Wednesday's Informal Meeting of Energy Ministers in Dublin.

 

nieuws
26/04/2013 - 00:00

In 2011, energy from renewable sources1 was estimated to have contributed 13.0% of gross final energy consumption in the EU27, compared with 7.9% in 2004 and 12.1% in 2010. The share of renewables in gross final energy consumption is one of the headline indicators of the Europe 2020 strategy2. 

studie
19/04/2013 - 15:35

The rapid expansion of renewable technologies is one of the few bright spots in an otherwise bleak assessment of global progress towards low-carbon energy, the International Energy Agency (IEA) said in an annual report to the Clean Energy Ministerial (CEM) here today.

brochure
31/03/2013 - 10:05

Op 1 januari 2014 wordt de energieprestatieregelgeving strenger.