studie
16/03/2016 - 13:31

De studie 'Energielandschappen' onderzoekt de relatie tussen hernieuwbare energie en landschap. De vervolgstudie ‘Atelier Diepe Geothermie’ onderzoekt de interactie tussen diepe geothermie en het landschap en de invloed daarvan op de leefomgeving.

nieuws
01/03/2016 - 00:00

De bekroonde wereldwijde specialist in vermogen backup CE+T Power heeft de door Google en IEEE Little Box Challenge gewonnen.

nieuws
17/02/2015 - 12:04

Wind, solar, biomass and other renewable energy technologies continued to grow in 2013. New data shows they have been an important driving force in reducing greenhouse gas emissions in Europe.

studie
07/10/2014 - 00:00

De Nationale Energieverkenning laat zien: doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald, klimaatdoelstelling wel, werkgelegenheid energiesector verschuift van fossiel naar hernieuwbaar en besparing.

studie
14/07/2014 - 11:49

Research and innovation is vital for the development of Renewable Heating and Cooling technologies and their urgently needed market deployment. This is a key message of the recently published Common Implementation Roadmap of the European Technology Platform on Renewable Heating and Cooling (RHC-Platform). This Roadmap describes the top priority research themes and value chains with the highest impact on the societal challenges in Europe up to 2020. It integrates topics from the Solar Thermal, Biomass, Geothermal and Cross Cutting sectors, including district heating, heat pumps and storage technologies.

nieuws
13/05/2014 - 12:12

Vlaams minister-president Kris Peeters en directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot hebben dinsdag in Mechelen de eerste Belgische waterstofbus voorgesteld. Vanaf september zullen 5 waterstofbussen rijden in de regio ten noorden van de stad Antwerpen. De waterstofbussen produceren geen schadelijke uitstoot en zijn uiterst stil. Met de inzet van waterstofbussen wil de Vlaamse Regering zorgen voor schoon en stil openbaar vervoer in de steden. 

nieuws
14/02/2014 - 17:00

De Ministerraad heeft vandaag in eerste lezing drie belangrijke teksten goedgekeurd inzake energie :
- Het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen energie
- Het ontwerp van koninklijk besluit tot hervorming van het offshore-subsidiesysteem
- Het ontwerp van koninklijk besluit dat concessieprocedure vastlegt voor het energie-atol in de Noordzee

studie
28/01/2014 - 15:08

418 offshore turbines came online in 2013 in Europe, making a record 1,567 Megawatts of new capacity. This is one-third more than the capacity installed in 2012.

studie
07/11/2013 - 14:33

Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik in Vlaanderen bedraagt in 2012 5,5%. De Belgische doelstelling is vastgelegd op 13% tegen 2020.

brochure
31/10/2013 - 14:24

De SERV vraagt om investeringen in elektriciteitsnetten in de toekomst anders te plannen. Netplannen mogen niet langer een zaak zijn van netbeheerders en de VREG alleen. Afstemming is nodig met andere beleidsniveaus en –domeinen, andere netbeheerders.