nieuws
24/02/2017 - 00:00

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein gaat een voorstel uitwerken voor transparantere en efficiëntere energie-intercommunales. Dat is de Vlaamse regering overeengekomen. “De energiedistributiesector moet in de toekomst afgestemd worden op het decentrale energiemodel dat eraan komt. We zullen alles tegen het licht houden: de kapitaalstructuren, de taken, de werking, het aantal mandaten,… Maar het doel ligt vast: minder versnippering, duidelijkere structuren”, zegt Bart Tommelein.

studie
20/11/2016 - 00:00

Uit recent onderzoek blijkt dat drie op vier Vlamingen voorstander is van de plaatsing van windmolens in Vlaanderen. Steeds meer burgers vragen om informatie en betrokkenheid bij de planning en de bouw van windmolens.

nieuws
04/11/2016 - 00:00

Volgens het huidige energiedecreet zijn de netbeheerders verplicht 95% van de woningen in landelijk gebied en 99% in stedelijk gebied, de mogelijkheid te bieden aan te sluiten op het aardgasnet. Die verplichting voor de netbeheerders schaft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein af.

studie
14/10/2016 - 00:00

De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) laat zien dat het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 in zicht komt. De groei van hernieuwbaar gaat echter niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al zal worden gehaald.

nieuws
24/08/2016 - 12:01

Energiedeskundigen, waaronder experts van ECN, hebben de afgelopen maanden in het Forum Energietransitie nagedacht over mogelijke spelregels voor de energietransitie in Nederland. Hieruit zijn vier transitieroutes geformuleerd die verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van de CO₂-uitstoot en de manier waarop we kosten verdelen.

studie
10/06/2016 - 00:00

Minister van Energie Bart Tommelein en minister van Omgeving Joke Schauvliege maken energiezuinig bouwen en renoveren makkelijker.

studie
27/05/2016 - 00:00

 De discussie rond de biomassacentrales doet het ons bijna vergeten. De doorbraak van hernieuwbare energie betekent méér dan opgelegde Europese normen of een kans op verduurzaming.

nieuws
24/05/2016 - 00:00

Wereldwijd ontstaat een schone energie-economie met enorme groeikansen. Vlaamse bedrijven en instellingen willen die kansen benutten en bundelen hun krachten in de Vlaamse Energiecluster. Ontdek er alles over op 26 mei bij Living Tomorrow.

nieuws
09/05/2016 - 00:00

FEBEG is van oordeel dat er nood is aan verschillende technologieën in de elektriciteitsmix om aan de klimaat- en hernieuwbare energiedoelstellingen te voldoen.

studie
16/03/2016 - 13:31

De studie 'Energielandschappen' onderzoekt de relatie tussen hernieuwbare energie en landschap. De vervolgstudie ‘Atelier Diepe Geothermie’ onderzoekt de interactie tussen diepe geothermie en het landschap en de invloed daarvan op de leefomgeving.