nieuws
19/10/2018 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein geeft voor het eerst investeringssteun aan een project van drijvende zonnepanelen. Floating PV NV krijgt daarvoor maximaal 2 miljoen euro vanuit een budget voor de ondersteuning van innovatieve hernieuwbare energieprojecten. 

nieuws
28/09/2018 - 00:00

De voorwaarde om een Certificaat van Bekwaamheid te krijgen als installateur van kleine hernieuwbare energie-installaties wordt versoepeld van drie jaar werkervaring naar één maand. “Als overheid dragen we kwaliteit van uitvoering hoog in het vaandel. Maar de voorwaarde van 3 jaar werkervaring was te streng.

nieuws
18/09/2018 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein nam deel aan de Europese Raad in Oostenrijk, die in het teken van de energietransitie stond. Bart Tommelein ondertekende er voor ons land het ‘Hydrogen Initiative’, waarmee heel wat Europese landen en stakeholders uit de industrie zich engageren om de veelbelovende technologie verder te ontwikkelen. De energieminister pleitte er ook voor een betere interconnectie in Europa.

nieuws
04/09/2018 - 00:00

De federale en Vlaamse energieminister en vertegenwoordigers van de Waalse en Brusselse energieministers en Europees Commissaris van Energie en Klimaat Miguel Cañete overlegden samen over het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat ons land eind dit jaar aan Europa zal bezorgen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kaartte nogmaals het belang aan van een BTW-verlaging naar 6 procent voor sloop en heropbouw.

nieuws
03/08/2018 - 00:00

In oktober start de bouw van Kristal Solar Park, het grootste zonnepark van de Benelux. Het mega-zonnepark, goed voor 99MWp, is een initiatief van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, de stad Lommel en Nyrstar. Dankzij een competitieve en internationale prijsvraag kan het project 34 procent goedkoper gebouwd worden. 

nieuws
09/07/2018 - 00:00

Onderzoek naar de uitbouw van hernieuwbare energie in het Belgisch elektriciteitsnet.

nieuws
06/07/2018 - 00:00

Vanaf 1 januari 2019 wordt het eenvoudiger om een rechtstreekse verbinding te maken tussen een bedrijf dat hernieuwbare energie produceert en een bedrijf in de buurt dat die energie afneemt. Na advies van de Raad van State, heeft de Vlaamse regering vandaag beslist het Energiedecreet in die zin te wijzigen. 

nieuws
15/06/2018 - 00:00

De Vlaamse regering kent ondersteuning toe voor onderzoek naar diepe geothermie. Twee projecten krijgen samen bijna 390.000 euro, een deel daarvan komt van het Europese Fonds Horizon2020. Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein: “Met deze steun willen we, met 14 Europese landen tegelijk, de ontwikkeling van diepe aardwarmte versnellen. Vlaanderen, en vooral de Kempen, heeft op dat vlak een groot potentieel. Geothermie kan in de toekomst een belangrijke rol spelen in de omslag naar hernieuwbare energie.”

nieuws
09/04/2018 - 00:00

De Vlaamse regering versoepelt de mogelijkheid om een rechtstreekse verbinding te maken tussen een producent van hernieuwbare energie en één nabijgelegen afnemer.

nieuws
23/03/2018 - 00:00

Beslissingen Ministerraad 23 maart 2018

  • Stichting Zoniënwoud: samenwerkingsakkoord
  • Integraal waterbeleid: afschaffing bekkenbureau en algemene bekkenvergadering
  • Decreet over de wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft          
  • Samenwerkingsakkoord Burden sharing klimaatdoelstellingen: instemmingsdecreet     
  • Inwerkingtreding fiscale gunstmaatregelen natuurbeheerplannen