nieuws
15/06/2018 - 00:00

De Vlaamse regering kent ondersteuning toe voor onderzoek naar diepe geothermie. Twee projecten krijgen samen bijna 390.000 euro, een deel daarvan komt van het Europese Fonds Horizon2020. Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein: “Met deze steun willen we, met 14 Europese landen tegelijk, de ontwikkeling van diepe aardwarmte versnellen. Vlaanderen, en vooral de Kempen, heeft op dat vlak een groot potentieel. Geothermie kan in de toekomst een belangrijke rol spelen in de omslag naar hernieuwbare energie.”

nieuws
09/04/2018 - 00:00

De Vlaamse regering versoepelt de mogelijkheid om een rechtstreekse verbinding te maken tussen een producent van hernieuwbare energie en één nabijgelegen afnemer.

nieuws
23/03/2018 - 00:00

Beslissingen Ministerraad 23 maart 2018

  • Stichting Zoniënwoud: samenwerkingsakkoord
  • Integraal waterbeleid: afschaffing bekkenbureau en algemene bekkenvergadering
  • Decreet over de wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft          
  • Samenwerkingsakkoord Burden sharing klimaatdoelstellingen: instemmingsdecreet     
  • Inwerkingtreding fiscale gunstmaatregelen natuurbeheerplannen
nieuws
20/03/2018 - 00:00

De zee is zeker bemind, maar is ze ook bekend? Wat leeft en beweegt er allemaal in, op en rond de Noordzee? Op zondag 25 maart geeft Staatssecretaris Philippe De Backer op de strandschoonmaak Eneco Clean Beach Cup in Blankenberge het startschot van het Jaar van de Noordzee. Doel is te sensibiliseren rond wat de zee allemaal doet voor ons en hoe haar beter te beschermen. De zee begint in elke keuken en badkamer.

nieuws
19/03/2018 - 00:00

De minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem  heeft in Bergen, Noorwegen, een gemeenschappelijk verklaring ondertekent met de Noorse minister van Petroleum en Energie, Terje Søviknes, om de samenwerking inzake energie tussen de twee landen voort te zetten en te versterken. 

nieuws
16/03/2018 - 00:00

Vorig jaar kwamen er in Vlaanderen 41.296 nieuwe zonnepaneleninstallaties bij. Na de grote terugval in 2013, heeft de Vlaming zonne-energie duidelijk terug in de armen gesloten. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Voor dergelijke cijfers moeten we teruggaan tot in 2012. Een dikke proficiat aan de burgers die fantastische inspanningen leveren voor onze omslag naar hernieuwbare energie!’

nieuws
18/02/2018 - 00:00

Het Europees Parlement bepaalde op 17 januari haar visie op het Europese energiebeleid. De plenaire stemming behandelde de drie kern wetgevingstukken van het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" dat de Commissie op 30 november 2016 presenteerde.

studie
11/12/2017 - 00:00

Door het invullen van een burgerbevraging van 17 oktober tot en met 5 november, kon iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België.

nieuws
10/11/2017 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein riep de stakeholders uit de energiesector bij zich. ‘Anderhalf jaar geleden ondertekenden milieuorganisaties, werkgevers, vakbonden, lokale overheden,… een engagementsverklaring waarin ze beloofden mee te werken aan de energieomslag. Die engagementen zetten we echter nog te weinig om in actie.

nieuws
27/10/2017 - 00:00

De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd hoe zij 30 miljard EUR van het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, in de periode 2018-2020 zal besteden. Het bedrag omvat ook 2,7 miljard EUR om een Europese Innovatieraad operationeel te maken.