nieuws
26/04/2013 - 00:00

The debate on the overall cost of electricity from intermittent renewable energy sources must be completely transparent and the data publicly available, said the European Economic and Social Committee at Wednesday's Informal Meeting of Energy Ministers in Dublin.

 

nieuws
26/04/2013 - 00:00

In 2011, energy from renewable sources1 was estimated to have contributed 13.0% of gross final energy consumption in the EU27, compared with 7.9% in 2004 and 12.1% in 2010. The share of renewables in gross final energy consumption is one of the headline indicators of the Europe 2020 strategy2. 

studie
19/04/2013 - 15:35

The rapid expansion of renewable technologies is one of the few bright spots in an otherwise bleak assessment of global progress towards low-carbon energy, the International Energy Agency (IEA) said in an annual report to the Clean Energy Ministerial (CEM) here today.

brochure
31/03/2013 - 10:05

Op 1 januari 2014 wordt de energieprestatieregelgeving strenger.

nieuws
18/12/2012 - 14:06

De Europese Commissie heeft vandaag in het kader van het zogeheten NER300-financieringsprogramma meer dan 1,2 miljard euro financiering toegekend voor zeer innovatieve demonstratieprojecten op het gebied van hernieuwbare energie. De projecten worden gecofinancierd met inkomsten uit de verkoop van 200 miljoen emissierechten uit de nieuwkomersreserve (new entrants' reserve, NER) van de EU-regeling voor de handel in emissierechten.

studie
12/12/2012 - 11:32

Kan België tegen 2050 volledig overschakelen naar hernieuwbare energie? Een studie uitgevoerd door VITO, het Federaal Planbureau en studiebureau ICEDD toont aan dat het kan, al is de doelstelling erg ambitieus.

studie
07/12/2012 - 15:57

Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik in Vlaanderen bedraagt in 2011 3,8%.  De Belgische doelstelling  is vastgelegd op 13% tegen 2020. Nog veel werk aan de winkel dus.

studie
29/10/2012 - 00:00

The International Energy Agency (IEA) and the Ministry of Mines and Energy of the Federative Republic of Brazil show in a report released today how to double hydroelectricity production by 2050, an achievement that could prevent annual emissions of up to 3 billion tonnes of CO2 from fossil-fuel plants.

nieuws
17/10/2012 - 14:31

De Commissie heeft vandaag een nieuw voorstel bekendgemaakt dat tot doel heeft de wereldwijde conversie van land met het oog op de productie van grondstoffen voor biobrandstoffen te beperken en de klimaatvoordelen van de in de EU gebruikte biobrandstoffen te verhogen. Het gebruik van op voedingsgewassen gebaseerde biobrandstoffen om de doelstelling van 10% hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen, zal worden beperkt tot 5%. Dit plafond is opgelegd ter stimulering van alternatieve biobrandstoffen, de zogenaamde biobrandstoffen van de tweede generatie, waarvoor grondstoffen worden gebruikt die geen voedingsgewassen zijn, zoals afvalstoffen of stro. Daarbij worden aanzienlijk minder broeikasgassen uitgestoten dan bij fossiele brandstoffen en worden directe effecten op de mondiale voedselproductie vermeden.

nieuws
05/10/2012 - 17:43

Imec en zijn partners uit de Solliance alliantie kondigen vandaag samen met de het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van de Universiteit Hasselt de lancering van het Solar Flare interreg project aan. Solar Flare wordt gefinancierd door de Europese Unie en de regionale overheden en ondersteunt projecten in de regio Eindhoven-Leuven die focussen op de ontwikkeling van technologieën voor dunnefilm zonnecellen met hogere efficiëntie en lagere kostprijs.