studie
07/10/2014 - 00:00

De Nationale Energieverkenning laat zien: doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald, klimaatdoelstelling wel, werkgelegenheid energiesector verschuift van fossiel naar hernieuwbaar en besparing.

studie
14/07/2014 - 11:49

Research and innovation is vital for the development of Renewable Heating and Cooling technologies and their urgently needed market deployment. This is a key message of the recently published Common Implementation Roadmap of the European Technology Platform on Renewable Heating and Cooling (RHC-Platform). This Roadmap describes the top priority research themes and value chains with the highest impact on the societal challenges in Europe up to 2020. It integrates topics from the Solar Thermal, Biomass, Geothermal and Cross Cutting sectors, including district heating, heat pumps and storage technologies.

nieuws
13/05/2014 - 12:12

Vlaams minister-president Kris Peeters en directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot hebben dinsdag in Mechelen de eerste Belgische waterstofbus voorgesteld. Vanaf september zullen 5 waterstofbussen rijden in de regio ten noorden van de stad Antwerpen. De waterstofbussen produceren geen schadelijke uitstoot en zijn uiterst stil. Met de inzet van waterstofbussen wil de Vlaamse Regering zorgen voor schoon en stil openbaar vervoer in de steden. 

nieuws
14/02/2014 - 17:00

De Ministerraad heeft vandaag in eerste lezing drie belangrijke teksten goedgekeurd inzake energie :
- Het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen energie
- Het ontwerp van koninklijk besluit tot hervorming van het offshore-subsidiesysteem
- Het ontwerp van koninklijk besluit dat concessieprocedure vastlegt voor het energie-atol in de Noordzee

studie
28/01/2014 - 15:08

418 offshore turbines came online in 2013 in Europe, making a record 1,567 Megawatts of new capacity. This is one-third more than the capacity installed in 2012.

studie
07/11/2013 - 14:33

Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik in Vlaanderen bedraagt in 2012 5,5%. De Belgische doelstelling is vastgelegd op 13% tegen 2020.

brochure
31/10/2013 - 14:24

De SERV vraagt om investeringen in elektriciteitsnetten in de toekomst anders te plannen. Netplannen mogen niet langer een zaak zijn van netbeheerders en de VREG alleen. Afstemming is nodig met andere beleidsniveaus en –domeinen, andere netbeheerders.

nieuws
27/06/2013 - 12:15

Op 25 juni presenteerde EnergyVille zijn visie op de toekomst van de energietechnologie in Vlaanderen en Limburg. COO Bert Gysen: ‘Met onze specialisatie in geavanceerd duurzame-energieonderzoek en intelligente energiesystemen - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten - voor industrie en steden, wil EnergyVille als Europees erkend studiecentrum van de KU Leuven, VITO en imec hét referentiepunt voor hernieuwbare energie worden.’ De samenwerking tussen topcentra en industrie in Europa, in het kader van het Europese EIT-KIC InnoEnergy, speelt in dat proces een belangrijke rol.

nieuws
10/06/2013 - 12:08

- 10% more power can be brought online by measuring cable temperature in real time                            
- 2% cut in electricity prices using wind turbines and other power sources as virtual power plants          
- 28% more wind power can be produced in storms using 'high wind ride through' control
 

studie
15/05/2013 - 14:25

80% minder uitstoot van broeikasgassen in 2050, dat is de ambitie van de EU (Europese Unie). Om zo’n drastische vermindering te bereiken, moet de vernieuwing van ons energiesysteem voortvarender worden opgepakt. Alleen een emissiereductiedoelstelling voor de komende jaren is niet genoeg.