nieuws
04/11/2016 - 00:00

Volgens het huidige energiedecreet zijn de netbeheerders verplicht 95% van de woningen in landelijk gebied en 99% in stedelijk gebied, de mogelijkheid te bieden aan te sluiten op het aardgasnet. Die verplichting voor de netbeheerders schaft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein af.

studie
14/10/2016 - 00:00

De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) laat zien dat het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 in zicht komt. De groei van hernieuwbaar gaat echter niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al zal worden gehaald.

nieuws
24/08/2016 - 12:01

Energiedeskundigen, waaronder experts van ECN, hebben de afgelopen maanden in het Forum Energietransitie nagedacht over mogelijke spelregels voor de energietransitie in Nederland. Hieruit zijn vier transitieroutes geformuleerd die verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van de CO₂-uitstoot en de manier waarop we kosten verdelen.

studie
10/06/2016 - 00:00

Minister van Energie Bart Tommelein en minister van Omgeving Joke Schauvliege maken energiezuinig bouwen en renoveren makkelijker.

studie
27/05/2016 - 00:00

 De discussie rond de biomassacentrales doet het ons bijna vergeten. De doorbraak van hernieuwbare energie betekent méér dan opgelegde Europese normen of een kans op verduurzaming.

nieuws
24/05/2016 - 00:00

Wereldwijd ontstaat een schone energie-economie met enorme groeikansen. Vlaamse bedrijven en instellingen willen die kansen benutten en bundelen hun krachten in de Vlaamse Energiecluster. Ontdek er alles over op 26 mei bij Living Tomorrow.

nieuws
09/05/2016 - 00:00

FEBEG is van oordeel dat er nood is aan verschillende technologieën in de elektriciteitsmix om aan de klimaat- en hernieuwbare energiedoelstellingen te voldoen.

studie
16/03/2016 - 13:31

De studie 'Energielandschappen' onderzoekt de relatie tussen hernieuwbare energie en landschap. De vervolgstudie ‘Atelier Diepe Geothermie’ onderzoekt de interactie tussen diepe geothermie en het landschap en de invloed daarvan op de leefomgeving.

nieuws
01/03/2016 - 00:00

De bekroonde wereldwijde specialist in vermogen backup CE+T Power heeft de door Google en IEEE Little Box Challenge gewonnen.

nieuws
17/02/2015 - 12:04

Wind, solar, biomass and other renewable energy technologies continued to grow in 2013. New data shows they have been an important driving force in reducing greenhouse gas emissions in Europe.