nieuws
18/02/2018 - 00:00

Het Europees Parlement bepaalde op 17 januari haar visie op het Europese energiebeleid. De plenaire stemming behandelde de drie kern wetgevingstukken van het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" dat de Commissie op 30 november 2016 presenteerde.

studie
11/12/2017 - 00:00

Door het invullen van een burgerbevraging van 17 oktober tot en met 5 november, kon iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België.

nieuws
10/11/2017 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein riep de stakeholders uit de energiesector bij zich. ‘Anderhalf jaar geleden ondertekenden milieuorganisaties, werkgevers, vakbonden, lokale overheden,… een engagementsverklaring waarin ze beloofden mee te werken aan de energieomslag. Die engagementen zetten we echter nog te weinig om in actie.

nieuws
27/10/2017 - 00:00

De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd hoe zij 30 miljard EUR van het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, in de periode 2018-2020 zal besteden. Het bedrag omvat ook 2,7 miljard EUR om een Europese Innovatieraad operationeel te maken.

nieuws
06/10/2017 - 00:00

Om de Europese doelstellingen te halen, moet Vlaanderen tegen 2020 25.074 GWh hernieuwbare energie produceren. Vandaag keurde de Vlaamse regering de subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron goed. ‘Na het faillissement van de biomassacentrale van Langerlo, halen we de doelstelling voor groene stroom uit biomassa omlaag.

nieuws
27/09/2017 - 00:00

De Vlaamse regering optimaliseert op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein de ondersteuningsmechanismes voor hernieuwbare energie. ‘Om de investeringen een boost te geven, maken we de steun voor zonne- en windenergie aantrekkelijker.

studie
22/09/2017 - 00:00

Waterkracht heeft de potentie om bijna de halve wereld te voorzien van elektriciteit, zeggen energiewetenschappers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar omdat het potentieel slecht in kaart gebracht was, was het niet mogelijk waterkracht eenvoudig te vergelijken met andere bronnen wat betreft potentieel en kosten.  

nieuws
21/09/2017 - 00:00

Eind augustus lagen er in totaal meer dan 300.000 zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein is verheugd over de inspanningen van de burgers om te investeren in hernieuwbare energie. ‘Maar als we onze Europese doelstellingen willen halen, hebben we veel meer grote zonnepaneleninstallaties nodig.’

nieuws
12/09/2017 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein reageert fors op het nieuws dat financieringsintercommunale IKA niet wil samensmelten tot één Vlaamse groene-energieholding. ‘De groene energieholding komt er wel degelijk.

nieuws
30/06/2017 - 00:00

Op 21 april jl. heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet inzake de instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 januari 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest, principieel goedgekeurd. Het betreft hier een van de laatste legislatieve stappen in het vertalen van de Europese klimaat- en energiedoelstellingen richting 2020 naar intra-Belgische lasten en lusten.