studie
26/02/2020 - 00:00

Het doel van dit onderzoek was om, vanuit analyse van databanken, inzicht te krijgen in positieve en negatieve effecten van de ontvoogding van gemeenten en van het toepassen van het subsidiariteitsprincipe op de opname van Vlaamse beleidsdoelstellingen in het lokale beleid en op realisaties op het terrein. 

nieuws
24/02/2020 - 00:00

Omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen niet overal gelijk is, zet het zesde mestactieplan (MAP 6), sterk in op een gebiedsgerichte aanpak.

nieuws
19/02/2020 - 00:00

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir wil, in het kader van de energietransitie, meer investeren in warmte. Ondernemers kunnen nog tot 11 maart een subsidieaanvraag indienen om hun warmteoverschotten te gebruiken als energiebron of om warmtenetten aan te leggen. De minister maakt daar 13 miljoen euro voor vrij.

nieuws
18/02/2020 - 00:00
  • Legislation on Trans-European Energy networks to be revised this year
  • MEPs give early input, can amend the proposal later
  • Vote follows plenary debate on 4th PCI list
nieuws
17/02/2020 - 00:00

Een beheerovereenkomst sluiten met de VLM, om de natuur, het landschap of het milieu een duwtje in de rug te geven.

studie
14/02/2020 - 00:00

In 2019 mocht het plattelandsbeleid 15 kaarsjes uitblazen. Een uitgelezen moment om de resultaten en realisaties van het plattelandsbeleid te bundelen en in de kijker te zetten.

nieuws
13/02/2020 - 00:00

Het verstrengde mestbeleid dat sinds het voorjaar van 2019 in voege is, botst met de pachtwetgeving. Voor cultuurcontracten, beter gekend onder de naam seizoenspachten, komen landbouwers in een juridisch vacuüm terecht wanneer degene die de verantwoordelijkheid draagt voor de bemesting niet dezelfde persoon is als degene die de teelt verbouwt. “De Vlaamse landbouwadministratie en de leefmilieuadministratie onderzoeken op dit ogenblik een aantal pistes om uit de impasse te geraken”, klinkt het.

nieuws
10/02/2020 - 00:00
  • Erkenning beroepskwalificatie Medewerker bosbouw
  • Erkenning beroepskwalificatie Bosbouwer
  • Erkenning Thor Park Genk als regelluwe zone voor energie  
  • GRUP R4 – knoop Wondelgem
  • Dading in kader van studieopdracht aanleg oostelijke tangent tussen E17 en R42
nieuws
07/02/2020 - 00:00

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) staat open voor het idee om zesassige vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van 50 ton toe te staan op onze Vlaamse wegen. De minister benadrukt echter wel dat dit soort transport aan een aantal (technische) voorwaarden moet voldoen.

studie
31/01/2020 - 00:00

De Fitness Check van de EU richtlijnen over water concludeerde dat de richtlijnen, in globo , “fit for purpose” zijn. Daarmee is de politieke besluitvorming echter niet afgelopen: de verwachting is dat in maart en/of juni daarover meer duidelijkheid komt op de vergaderingen van de Europese Raad Milieu.