nieuws
22/01/2020 - 00:00

De Mestbank stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven.

nieuws
21/01/2020 - 00:00

Het Verenigd Koninkrijk stapt binnenkort uit de Europese Unie. De Brexit heeft verschillende gevolgen, ook op het vlak van grensoverschrijdend transport van afvalstoffen.

nieuws
13/01/2020 - 00:00
  • Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 160. Sleidinge–Witte Moer
  • Rechtzettingen besluiten waterproductie en -voorziening
  • Instrumentendecreet omgevingsbeleid
nieuws
13/01/2020 - 00:00

In 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Die afspraak tekent minister van Veldhoven (Milieu en Wonen) vandaag in Utrecht met 36 gemeenten en negen provincies. Dit Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder leven. Voorheen waren vooral de verplichte Europese grenswaarden leidend. Met dit akkoord gaat dit kabinet een stap verder: de Europese normen zijn de ondergrens, gezondheidswinst door schonere lucht het doel dat gerealiseerd wordt.

nieuws
07/01/2020 - 00:00

De Minaraad heeft vlak voor kerstdag zijn rollend meerjarenprogramma 2020-2024 vastgesteld. Met dit programma hebben de raadsorganisaties – milieu- en natuurbeweging, sociaaleconomische partners, diverse specifieke belangenorganisaties – een 15-tal kwesties geïdentificeerd die van strategisch belang zijn en waarrond ze in de komende jaren gezamenlijk een oplossing voor willen vinden.

nieuws
17/12/2019 - 00:00

Parliament negotiators reached an agreement with Council on Monday on new criteria to determine whether an economic activity is environmentally sustainable.

nieuws
16/12/2019 - 00:00
  • Start officiële onderhandelingen tussen Vlaanderen en Frankrijk over het afsluiten van een verdrag over waterbeheer bij hoogwater in de sector Duinkerke-Veurne-De Moeren
  • Herverdeling provisie implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen
  • Herverdeling provisie: Hermesfonds innovatieclusters
 
nieuws
11/12/2019 - 00:00

The European Commission presented The European Green Deal – a roadmap for making the EU's economy sustainable by turning climate and environmental challenges into opportunities across all policy areas and making the transition just and inclusive for all.

nieuws
10/12/2019 - 00:00

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed na aanbevelingen en adviezen van onder meer de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Jeugdraad.

brochure
06/12/2019 - 00:00

Om ruimtelijke projecten uit te voeren kunnen gemeente- en provinciebesturen en Vlaamse overheden  de instrumenten landinrichting inzetten. Meer uitleg daarover vindt u in een nieuwe brochure en op een nieuwe webpagina.