nieuws
11/12/2019 - 00:00

Nog onder voorbehoud van de goedkeuring ervan in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement zijn in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement wijzigingen inzake de wetgeving milieuheffingen aangenomen

nieuws
27/11/2019 - 00:00

The European Union (EU) Member States reported more than 400 new climate change mitigation policies between 2017 and 2019, according to data released today by the European Environment Agency (EEA). EU Member States have now reported more than 1 900 climate actions, most of them targeting energy supply or energy consumption. 

nieuws
29/10/2019 - 00:00
  • Wijziging energiebesluit: ZEV-premie, energieleningen, sloop en heropbouw en onrendabele top
  • Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME), wat betreft de voorwaarden voor het verkrijgen van een derogatie van de bemestingsnormen
  • GRUP Aardgasleiding Brakel-Haaltert
  • Luchtbeleidsplan 2030
  • Verkoopwaarde onroerende goederen