studie
13/02/2020 - 00:00

Luchtvervuiling, en de vroegtijdige sterfte die daarmee samenhangt, worden sterk beïnvloed door emissiebronnen op afstand. Ongeveer de helft van de vroegtijdige sterfte in de VS vindt plaats buiten de staat waarin de emissie wordt geproduceerd. Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) doen verslag van deze bevindingen in Nature. 

nieuws
12/02/2020 - 00:00

De Europarlementariërs vetoën een voorstel van de Europese Commissie dat zou leiden tot het toestaan van lood in gerecycled pvc.

studie
07/02/2020 - 00:00

Onderzoek toont dalende blootstelling aan milieuvervuilende stoffen in Vlaanderen aan, maar…

nieuws
07/02/2020 - 00:00

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) staat open voor het idee om zesassige vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van 50 ton toe te staan op onze Vlaamse wegen. De minister benadrukt echter wel dat dit soort transport aan een aantal (technische) voorwaarden moet voldoen.

studie
28/01/2020 - 00:00

De FOD Volksgezondheid heeft een studie laten uitvoeren over de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen in producten voor vrouwelijke hygiëne: tampons en maandverband.  De resultaten zijn geruststellend. De concentratie van de meeste stoffen is te laag om gekwantificeerd te kunnen worden.

nieuws
22/01/2020 - 00:00

De Vlaamse visserij zet sterk in om duurzamer te worden en lanceerde in 2018 het project ‘Visserij Verduurzaamt’, een erkenning van de Belgische rederijen rond verduurzaming. Uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld) aan minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat 80% van de Belgische reders reeds deelnemen aan het project. Bovendien zal het project ook worden uitgebreid naar de consument. Bart Tommelein (Open Vld): ‘Op een duurzame manier van zee tot bord is dé doelstelling.’

studie
20/01/2020 - 00:00

Overzichtsrapport van de afbouw van het gebruik van pesticiden door openbare besturen. Het rapport bespreekt de gebruikscijfers van 2018 en schetst evoluties van het gebruik van verschillende openbare besturen.

nieuws
13/01/2020 - 00:00

In 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Die afspraak tekent minister van Veldhoven (Milieu en Wonen) vandaag in Utrecht met 36 gemeenten en negen provincies. Dit Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder leven. Voorheen waren vooral de verplichte Europese grenswaarden leidend. Met dit akkoord gaat dit kabinet een stap verder: de Europese normen zijn de ondergrens, gezondheidswinst door schonere lucht het doel dat gerealiseerd wordt.

studie
10/01/2020 - 00:00

De geluidsindicatoren in MIRA worden op regelmatige basis geactualiseerd. Dit rapport voegt 2018 toe aan de tijdreeksen voor vier geluidshinderindicatoren.

nieuws
17/12/2019 - 00:00

Jaarlijks gebeuren er in België nog meer dan 10.000 incidenten met chemische huishoudproducten (zoals was- en schoonmaakmiddelen, ontstoppers en verven). Bij de helft ervan zijn kinderen betrokken.