nieuws
25/02/2020 - 00:00
  • Visienota: “De Europese Green Deal”
  • Uitvoeringsplan kunststoffen 2020-2025 OVAM
  • Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen
  • Vlaamse Landmaatschappij (VLM): benoeming bestuurders en regeringscommissarissen
nieuws
17/02/2020 - 00:00

Met een stijging van maar liefst 50% zamelde de Vlaming tijdens de Gezocht campagne van Bebat en de OVAM meer batterijen in dan ooit te voren. Met meer dan 26 miljoen batterijen verzamelde de Vlaming zo’n 3 ton kobalt, 11 ton nikkel en 138 ton ijzer. Beide organisaties riepen in oktober alle Vlamingen op om gebruikte batterijen die thuis blijven rondslingeren naar een inzamelpunt van Bebat te brengen. Vandaag maken Bebat en de OVAM trots de resultaten van die campagne bekend.

studie
12/02/2020 - 00:00

Wind turbines already have a recyclability rate of 85% to 90%. Making turbines 100% recyclable is an important task for the wind industry – and we are making significant progress in the right direction. Most components of a wind turbine – the foundation, tower, components of the gear box and generator – are recyclable and are treated as such.

nieuws
04/02/2020 - 00:00

TOTEM, de Belgische tool voor de beoordeling van de milieuprestatie van gebouwen op basis van een levenscyclusanalyse van materialen, is nu erkend als één van de instrumenten die gebruikt kunnen worden binnen de BREEAM-certificering. De tool is het resultaat van een intensief samenwerkingsproject tussen de OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie.

nieuws
25/01/2020 - 00:00

De klimaatimpact wordt voor ongeveer 60 procent veroorzaakt door de manier waarop we omgaan met materialen. Industriële symbiose draagt optimaal bij tot het verlagen van de klimaatimpact, doordat het bedrijven stimuleert tot het sluiten van materiaalkringlopen en zo de ontginning van primaire grondstoffen (en de ermee verbonden CO2-uitstoot) vermeden wordt.

nieuws
25/01/2020 - 00:00

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Met de publicatie van de ‘Terugblik’ geeft het partnerschap een overzicht van het werk dat het in de voorbije jaren verzette.

nieuws
17/01/2020 - 00:00

Construction and demolition waste makes up just over one third of total waste generation in the EU. Despite relatively high recovery rates of used materials, Europe’s construction sector will need to be even more ambitious in its waste management practices if it is to fully embrace Europe’s circular economy. According to a European Environment Agency (EEA) briefing published today, circular approaches are key to increasing the quality and quantity of recycling and reuse of construction and demolition materials. 

nieuws
03/01/2020 - 00:00

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) publiceerde op 20 december 2019 de afvalcijfers 2018 van onze Vlaamse bedrijven en gezinnen. De recyclag egraad van het Vlaamse afval blijft uitzonderlijk hoog: 65% van het huishoudelijk afval , 68% van het productie-afval uit onze industrie en 79% van het totale bedrijfsafval krijgt vandaag een tweede leven. 
 

brochure
18/12/2019 - 00:00

Grondstoffen zijn niet oneindig en hergebruik wordt de norm. Laat je via onze nieuwe brochure inspireren en ontdek hoe je zelf kan overstappen naar circulaire productie.

studie
21/10/2019 - 00:00

Twee producten met het EU Ecolabel halen de top vijf van meest efficiënte afwasmiddelen. Vanaf deze week zet een nieuwe campagne van de FOD alle voordelen van het EU Ecolabel in de verf.