nieuws
12/02/2020 - 00:00
Via de Compensatie Indirecte Emissiekosten kunnen een aantal specifieke elektriciteits-intensieve sectoren een vergoeding krijgen voor de aan hen doorgerekende kosten ten gevolge van het Europese emissiehandelssysteem.
 
nieuws
25/01/2020 - 00:00

Oude laptops, monitors, printers, gsm's, koelkasten, lampen…: elk bedrijf of elke organisatie heeft wel enkele afgedankte elektronische apparaten, waarvan sommige het misschien nog wel doen.

brochure
25/01/2020 - 00:00

Sinds vorig jaar moeten bedrijven ook afvalfolies selectief inzamelen. Een doorgedreven gescheiden inzameling van deze folies maakt niet alleen recyclage makkelijker, maar loont ook voor bedrijven in de vorm van premies.

nieuws
25/01/2020 - 00:00

Heel wat bedrijven weten geen blijf met kleine hoeveelheden afval. Het is duur om het apart door de afvalinzamelaar te laten ophalen en daardoor belandt het al te vaak bij het restafval. Denk maar aan halfvolle verfpotten, lege batterijen, kapotte spaarlampen...

nieuws
05/12/2019 - 00:00

VITO is het allereerste bedrijf dat de award voor ‘Biodivers bedrijventerrein’ heeft verworven. Dit nieuwe label wordt door het departement Omgeving van de Vlaamse overheid uitgereikt aan een bedrijf dat ernstige inspanningen levert om de biodiversiteit op het bedrijfsterrein te verhogen.

nieuws
25/10/2019 - 00:00

In veel bedrijven (en zeker bij productie-en maakbedrijven) vormt de materiaalkost één van de grootste kostenposten. De nuttig gebruikte materialen komen terecht in het eindproduct maar evengoed gaat een groot deel van de grondstoffen verloren (bv. snijresten, productieverliezen, te grote eenheidsverpakkingen…). 

nieuws
16/10/2019 - 00:00

Bedrijven nemen heel wat initiatieven om duurzamer te worden. Ze denken aan een elektrisch wagenpark, investeren in zonnepanelen en houden hun energieverbruik nauwlettend in het oog. Toch zien ze nog al te vaak eenvoudige maatregelen over het hoofd. Pmd sorteren op de werkvloer is er daar één van.