nieuws
13/05/2019 - 00:00
  • Zero-emissiewagens: herverdelingsbesluit
  • Complex project toegankelijkheid (achter)haven Zeebrugge
  • Deelname-toetreding Vlaamse Waterweg nv aan vzw Bedrijventerreinmanagement Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde
  • Meerwaarderegeling onteigeningsvergoeding
  • Ontwerpstatuten Flanders Future Techfund
  • Goedkeuring addendum aan het Brownfieldconvenant 7. Willebroek Noord
  • Beauvent cvba: subsidie uitrol warmtenet Oostende
  • GRUP Uitbreiding Aertssen nv
  • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk: afwijking PRUP 'Uitbreiding Horensbergdam'
  • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven