nieuws
08/05/2019 - 00:00

Minaraad, SERV en SALV adviseerden op vraag van de Vlaamse Regering over een aantal wijzigingen aan het drinkwaterbesluit. Daarbij focussen ze op de regeling over de afkondiging van preventieve maatregelen bij een dreigend kwantiteitsprobleem (bv. sproeiverbod).

nieuws
25/03/2019 - 09:46
  • Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit
  • Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering
  • Wijziging van diverse bepalingen rond het woonbeleid 
  • Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
  • Wijziging VLAREMA e.a.
  • Termijnverlenging GRUP Leuven
  • Bekrachtiging en afkondiging wijzigingsdecreet grond- en woonbeleid en welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid Vlaams-Brabant
  • Bekrachtiging en afkondiging decreet over toegang tot genetische rijkdommen