nieuws
25/03/2019 - 09:46
  • Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit
  • Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering
  • Wijziging van diverse bepalingen rond het woonbeleid 
  • Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
  • Wijziging VLAREMA e.a.
  • Termijnverlenging GRUP Leuven
  • Bekrachtiging en afkondiging wijzigingsdecreet grond- en woonbeleid en welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid Vlaams-Brabant
  • Bekrachtiging en afkondiging decreet over toegang tot genetische rijkdommen