nieuws
25/03/2019 - 09:46
 • Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit
 • Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering
 • Wijziging van diverse bepalingen rond het woonbeleid 
 • Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
 • Wijziging VLAREMA e.a.
 • Termijnverlenging GRUP Leuven
 • Bekrachtiging en afkondiging wijzigingsdecreet grond- en woonbeleid en welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid Vlaams-Brabant
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet over toegang tot genetische rijkdommen
nieuws
14/12/2018 - 00:00
 • Wijziging onroerenderfgoedbesluit naar aanleiding van de ex-post evaluatie
 • Uitbreiding takenpakket energiehuizen
 • Subsidie Turnhout voor een toekomstbestendige energie-efficiënte stadsverwarming
 • Toekenning projectsubsidie BAM voor zonnepanelen op geluidsschermen Zwijndrecht
 • Herverdelingsbesluit zero-emmisiewagens wagenpark Vlaamse overheid
 • Opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg
 • Wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband
 • Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit
 • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verpakkingsafval
 • Regels Jachtfonds
 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden: voorontwerp wijzigingsdecreet Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Voorontwerp van decreet over de bestemmingsneutraliteit voor het winnen van hernieuwbare energie
 • Wijziging Bosdecreet in functie van de bescherming van waardevolle bossen
 • Wijziging VLAREMA e.a.
 • GRUP reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen
 • Mededelingen
nieuws
26/10/2018 - 00:00

Het wijzigingsbesluit moet nog voor advies naar de Minaraad/SERV en de Raad van State voor het definitief kan worden goedgekeurd, maar de grote lijnen zijn al bekend