studie
09/10/2018 - 00:00

De Europese netwerken Eranet cofund SusAN, ICT-AGRI en Facce ERA-GAS lanceren een gemeenschappelijke oproep met als doel steun te geven aan ambitieuze, transnationale O&O-projecten en/of LA-trajecten rond de daling van broeikasgassen in de dierlijke productie.