nieuws
13/07/2018 - 14:26
 • Uitvoeringsbesluit digitale meters
 • Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel
 • Wijziging besluit met maatregelen ter bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu
 • Decreet luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen
 • Strategische transformatiesteun Borealis Kallo nv
 • Voorlopige vaststelling GRUP ‘Moervaartvallei fase 1’
 • V·EG richtlijn omgevingslawaai: strategische geluidsbelastingskaarten Antwerpen, Gent en Brugge
 • Fusiedecreet omgeving
 • Landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel
 • Wijziging Energiedecreet, wat betreft de vastlegging van het afschrijvingsritme voor investeringen bij een aanvraag tot verlenging van groenestroomcertificaten
 • Activiteitenverslag IBC
 • Verslag Nederland
 • Studiebezoek van Vlaams minister Joke Schauvliege aan Nederland (4-5 juli 2018): verslag