nieuws
28/03/2019 - 00:00

De Minaraad organiseerde in samenwerking met de Vlaamse Woonraad op maandag 18 maart 2019 een event over de gebouwenpas.

nieuws
13/07/2018 - 14:26
 • Uitvoeringsbesluit digitale meters
 • Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel
 • Wijziging besluit met maatregelen ter bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu
 • Decreet luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen
 • Strategische transformatiesteun Borealis Kallo nv
 • Voorlopige vaststelling GRUP ‘Moervaartvallei fase 1’
 • V·EG richtlijn omgevingslawaai: strategische geluidsbelastingskaarten Antwerpen, Gent en Brugge
 • Fusiedecreet omgeving
 • Landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel
 • Wijziging Energiedecreet, wat betreft de vastlegging van het afschrijvingsritme voor investeringen bij een aanvraag tot verlenging van groenestroomcertificaten
 • Activiteitenverslag IBC
 • Verslag Nederland
 • Studiebezoek van Vlaams minister Joke Schauvliege aan Nederland (4-5 juli 2018): verslag
nieuws
22/05/2018 - 00:00
 • GRUP Ruimtelijke herinrichting Ring rond Brussel- deel Noord
 • Digitale meters: uitrol
 • Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel
 • Wijziging binnenmilieubesluit
 • Luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen
 • Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Steenbakkerij Floren en Cie nv’
 • Decreet EMAS