nieuws
21/05/2019 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel ondertekende op 21 mei 2019 een samenwerkingsovereenkomst tussen de Bouwunie, Beroepsvereniging van de Vastgoedsector, Vlaamse Confederatie Bouw en het Vlaams Departement Omgeving.

nieuws
30/03/2018 - 00:00

Om over de vereiste kennis en/of ervaring te beschikken kan een erkende bodemsaneringsdeskundige ook een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een zelfstandige (natuurlijk persoon). Die mogelijkheid is opgenomen in artikel 4, §2, 2° van het VLAREL. De betrokken zelfstandige kan zijn dienstverlening met betrekking tot die kennis of ervaring aan maximaal drie bodemsaneringsdeskundigen ter beschikking stellen.