nieuws
17/12/2019 - 00:00

Parliament negotiators reached an agreement with Council on Monday on new criteria to determine whether an economic activity is environmentally sustainable.

nieuws
11/12/2019 - 00:00

Nog onder voorbehoud van de goedkeuring ervan in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement zijn in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement wijzigingen inzake de wetgeving milieuheffingen aangenomen

studie
22/11/2019 - 00:00

Dit rapport presenteert de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen voor de periode 1990-2017. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de baten als de kosten van economische activiteiten.

nieuws
20/11/2019 - 00:00

In 2017 hebben 150 organisaties samen met Vlaanderen Circulair, de OVAM The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu de Green Deal Circulair Aankopen ondertekend. Twee jaar verder kunnen we meer dan 100 aankoopexperimenten tonen, wat een primeur is voor Europa! De 150 deelnemende bedrijven en overheden hebben gedurende twee jaar een opleidingstraject gevolgd en zijn al na een paar maanden gestart met het effectief omzetten van de leerlessen in de praktijk.

nieuws
19/11/2019 - 00:00

Van 18 tot 20 november was België gastland voor de Hotspot van de circulaire economie. Dit economische model is uitgegroeid tot een levensnoodzakelijke doelstelling voor de Europese Unie en België om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen op het vlak van klimaat, milieu en economie. Een heuse economische ommezwaai, die de federale staat, de gewesten en de Belgische ondernemingen zeker niet willen missen. 

nieuws
07/11/2019 - 00:00

Van 18 tot 20 november 2019 is België gastland voor de Hotspot van de circulaire economie. Dit event is een unieke gelegenheid om kennis te maken met vernieuwende bedrijven en onderzoekscentra in Antwerpen, Brussel, Gent en Henegouwen. 

nieuws
06/11/2019 - 00:00

A broad group of 100 organisations from major industrial sectors and civil society called on EU policymakers to accelerate the uptake of clean and renewable electricity as the most cost-effective and energy efficient strategy to deliver a climate neutral Europe.

nieuws
25/10/2019 - 00:00

In veel bedrijven (en zeker bij productie-en maakbedrijven) vormt de materiaalkost één van de grootste kostenposten. De nuttig gebruikte materialen komen terecht in het eindproduct maar evengoed gaat een groot deel van de grondstoffen verloren (bv. snijresten, productieverliezen, te grote eenheidsverpakkingen…). 

nieuws
16/10/2019 - 00:00

Van 26 september tot 16 oktober draaiden onze Ecodesign Challenges op volle toeren. In totaal daagden we meer dan 300 studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten uit om samen na te denken en oplossingen te ontwikkelen voor het groen en de bijen in de stad, ons duurzaam gedrag bij te sturen en reststromen te optimaliseren.

nieuws
16/10/2019 - 00:00

Tijdens de slotzitting van het World Resources Forum (WRF) in Genève (Zwitserland) werd de OVAM geselecteerd als gastheer voor de volgende wereldconferentie van het WRF, van 24 tot en met 27 februari 2019.