nieuws
03/09/2019 - 00:00

In het kader van landinrichting in de Molenbeekvallei loopt er een openbaar onderzoek onteigening van 16 september tot en met 15 oktober 2019

nieuws
30/08/2019 - 00:00

Ministerieel besluit houdende een definitief onteigeningsbesluit tot onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Turnhout - Bekendmaking

nieuws
19/04/2019 - 00:00

Op 18 april 2019 heeft de administrateur-generaal van de OVAM een besluit genomen tot definitieve vaststelling van de onteigening van onroerende goederen Rittwegerlaan 1 in Machelen, met onteigeningsplan 'Proces-verbaal van meting – onteigeningsplan - Gemeente Machelen tussen R0-Rittwegerlaan-Kerklaan en spoorweg’ met referentienummer bij het kadaster ‘23047/10274’ en projectnota 'Bodemsanering terreinen ter hoogte van Rittwegerlaan en Kerklaan te Machelen'.

nieuws
10/11/2017 - 00:00

Op 1 januari 2018 treedt de nieuwe procedure rond onteigeningen in werking. Het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 zorgt voor een eenvormige, proactieve en efficiënte onteigeningsprocedure voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest.