nieuws
29/06/2018 - 00:00

De Vlaamse regering keurde het ontwerpdecreet voor de digitale meter definitief goed. Het ontwerp kan nu naar het parlement zodat de plaatsing van de nieuwe energiemeters kan starten vanaf 1 januari. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Via proefprojecten werden er al meer dan 41.000 digitale meters geplaatst. Al het nodige studiewerk is gebeurd. Vlaanderen is klaar voor de digitale meter.”

nieuws
15/06/2018 - 00:00

De digitale elektriciteits- en gasmeters zullen 100 miljoen euro meer opbrengen dan eerst gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe kostenbatenanalyse van de Vlaamse energieregulator op vraag van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Verschillende kosten vielen goedkoper uit, waardoor de meters zo’n 440 miljoen euro zullen opbrengen voor de samenleving. “De digitale meter is niet alleen broodnodig voor de energieomslag, hij brengt ook meer op dan hij kost”, aldus de minister.

nieuws
22/05/2018 - 00:00
  • GRUP Ruimtelijke herinrichting Ring rond Brussel- deel Noord
  • Digitale meters: uitrol
  • Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel
  • Wijziging binnenmilieubesluit
  • Luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen
  • Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Steenbakkerij Floren en Cie nv’
  • Decreet EMAS
nieuws
09/02/2018 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kreeg een positief advies van de Privacycommissie over het ontwerpdecreet van de digitale meter. De gevraagde verduidelijkingen werden toegevoegd en goedgekeurd door de Vlaamse regering. Bart Tommelein: ‘Met de goedkeuring van de Privacycommissie is een belangrijke stap gezet. De digitale meter is cruciaal voor het energiesysteem van de toekomst. Tegelijk waken we over de privacy.’

nieuws
27/10/2017 - 01:00

De Vlaamse regering heeft beslist aan welke voorwaarden de digitale meters voor elektriciteit en gas moeten voldoen.