nieuws
22/05/2018 - 00:00
  • GRUP Ruimtelijke herinrichting Ring rond Brussel- deel Noord
  • Digitale meters: uitrol
  • Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel
  • Wijziging binnenmilieubesluit
  • Luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen
  • Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Steenbakkerij Floren en Cie nv’
  • Decreet EMAS
nieuws
09/02/2018 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kreeg een positief advies van de Privacycommissie over het ontwerpdecreet van de digitale meter. De gevraagde verduidelijkingen werden toegevoegd en goedgekeurd door de Vlaamse regering. Bart Tommelein: ‘Met de goedkeuring van de Privacycommissie is een belangrijke stap gezet. De digitale meter is cruciaal voor het energiesysteem van de toekomst. Tegelijk waken we over de privacy.’

nieuws
27/10/2017 - 01:00

De Vlaamse regering heeft beslist aan welke voorwaarden de digitale meters voor elektriciteit en gas moeten voldoen.