nieuws
13/11/2018 - 00:00
 • Samenwerkingsakkoord invasieve uitheemse soorten: instemmingsdecreet
 • Addendum aan brownfieldconvenant 116. Gentbrugge- Sidaplax
 • Zoneringsbesluit: omslagwaarde fusiegemeenten
nieuws
15/10/2018 - 00:00
 • Uitbreiding takenpakket energiehuizen
 • Decreet luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen
 • Addendum 2 Brownfieldconvenant 95. Gent Libert Paints-Oxyplast
 • Addendum 2 Brownfieldconvenant 48. Eiland Zwijnaarde
 • Regels Jachtfonds
 • Decreet genetische rijkdommen
 • GRUP Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden
nieuws
09/07/2018 - 00:00
 • Directe lijnen en directe leidingen elektriciteit en gas: wijzigingsdecreet
 • Infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden: wijziging diverse besluiten
 • Strategische transformatiesteun Desotec Roeselare
 • Brownfieldconvenanten 126. Antwerpen - Gosselin
 • Strategische transformatiesteun Brouwerij De Halve Maan in Brugge
 • Brownfieldconvenant 164. Wevelgem - Hanssens Catering
 • Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw
 • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
 • GRUP Kakelenberg
 • GRUP Vallei van de Benedenvliet/ Grote Struisbeek
nieuws
11/06/2018 - 00:00
 • Harmonisering procedures voorkooprechten
 • Brownfieldconvenant 163. Zele - Vanhassels
 • Nota aan het overlegcomité: bodemsanering tankstations en gasolietanks voor verwarming
 • Rivervisserij: wijziging uitvoeringsbesluit
 • Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij: vervanging leden
 • Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Agristo – herneming’
 • Wijzigingsdecreet algemene bepalingen milieubeleid en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verdeling Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020
nieuws
28/05/2018 - 00:00
 •  Personeelskader Vlaams Energieagentschap (VEA)
 •  Directe lijnen en directe leidingen elektriciteit en gas:     voorontwerp wijzigingsdecreet
 •  Aanpassing regelgeving vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang
 • Beëindiging brownfieldconvenant 86. Kapellen – Croda Henke
 • Addendum 2 aan brownfieldconvenant 19. Temse – Bodemsanering Gasthuisstraat
 • Addendum 2 aan brownfieldconvenant 4. Willebroek Denaeyer
 • Addenda 3 aan brownfieldconvenanten 2. Watersite Vilvoorde De Molens en 31. Mottay-Pissart Vilvoorde
 • Projectoproep lokale klimaatprojecten
 • Wijziging wet op de riviervisserij
 • Startnota MBO afgewerkte olie
 • GRUP Kievit: afwijking en delegatie planningsbevoegdheid
 • Voorlopige vaststelling GRUP ‘Moervaartvallei fase 1’
 • Landinrichtingsproject Moervaartvallei
nieuws
23/04/2018 - 00:00

Beslissingen Ministerraad van 20 april 2018 

 • Waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond
 • Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: aanpassing regelgeving
 • Harmonisering procedures voorkooprechten
 • EFRO Vlaanderen 2014-2020 Project 'Blue Accelerator'
 • Samenwerkingsakkoord stookolietankfonds
 • Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant Ooigem-Unilin
studie
20/10/2017 - 00:00

Bent u op zoek naar gegevens rond bedrijventerreinen en ondernemingen? Dan is er goed nieuws voor u! Sinds vandaag bevat het Geopunt-portaal een afzonderlijke kaarttoepassing  'Ondernemen'.