nieuws
25/02/2020 - 00:00
  • Visienota: “De Europese Green Deal”
  • Uitvoeringsplan kunststoffen 2020-2025 OVAM
  • Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen
  • Vlaamse Landmaatschappij (VLM): benoeming bestuurders en regeringscommissarissen
nieuws
24/02/2020 - 00:00

Omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen niet overal gelijk is, zet het zesde mestactieplan (MAP 6), sterk in op een gebiedsgerichte aanpak.

nieuws
13/02/2020 - 00:00

Het verstrengde mestbeleid dat sinds het voorjaar van 2019 in voege is, botst met de pachtwetgeving. Voor cultuurcontracten, beter gekend onder de naam seizoenspachten, komen landbouwers in een juridisch vacuüm terecht wanneer degene die de verantwoordelijkheid draagt voor de bemesting niet dezelfde persoon is als degene die de teelt verbouwt. “De Vlaamse landbouwadministratie en de leefmilieuadministratie onderzoeken op dit ogenblik een aantal pistes om uit de impasse te geraken”, klinkt het.

nieuws
04/02/2020 - 11:39
  • GRUP Scheldepolders Hingene: definitieve vaststelling
  • GRUP Omgeving vliegveld Malle
  • VLAREME: AGR-GPS-systeem bij transport vloeibare dierlijke mest
  • Voorkeursbesluit complex project extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA)
  • Commissie EBO inzake de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten voor de energie-intensieve industrie: jaarverslag 2018
  • Adviezen Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP)

 

 

nieuws
30/01/2020 - 00:00

Waarmee moeten de landbouwers rekening houden bij de start van het uitrijseizoen? We zetten een aantal aandachtspunten in de kijker.

nieuws
22/01/2020 - 00:00

De Mestbank stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven.

nieuws
18/12/2019 - 00:00

Vanaf 1 januari 2020 is elke aangifteplichtige landbouwer verplicht om een aankoop- en gebruiksregister bij te houden voor kunstmest. 

studie
09/12/2019 - 00:00

De waterkwaliteit in landbouwgebied gaat verder achteruit. Dat blijkt uit de rapporten (Mestrapport 2019 en het MAP-rapport 2018-2019) van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die vandaag gepubliceerd werden. Nog altijd vinden er te veel inbreuken tegen de mestwetgeving plaats. Er is een kentering nodig om de waterkwaliteit opnieuw in lijn te brengen met de Europese doelstellingen.  

nieuws
25/09/2019 - 00:00

Om de waterkwaliteit te verbeteren zet MAP 6 onder meer in op de gerichte inzaai van vanggewassen en het oordeelkundiger bemesten in de gebieden met een slechte waterkwaliteit. 

nieuws
08/07/2019 - 00:00

Tegen wanneer moet u wat doen? We zetten de administratieve datums hieronder op een rij.