nieuws
22/05/2019 - 00:00

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Energie Lydia Peeters de premie voor zero-emissievoertuigen verlengd tot eind 2020. Het gaat om premies voor batterij-elektrische wagens, bromfietsen of motorfietsen en auto’s op waterstof. Ook taxibedrijven zullen in de toekomst zo’n premie kunnen aanvragen. Lydia Peeters: “We hebben vastgesteld dat deze premie voor veel Vlamingen het verschil maakt tussen overstappen op zero-emissie of niet. Daarom willen we de premie nu met 1 jaar verlengen en dus over deze legislatuur tillen.” 

nieuws
14/12/2018 - 00:00
 • Wijziging onroerenderfgoedbesluit naar aanleiding van de ex-post evaluatie
 • Uitbreiding takenpakket energiehuizen
 • Subsidie Turnhout voor een toekomstbestendige energie-efficiënte stadsverwarming
 • Toekenning projectsubsidie BAM voor zonnepanelen op geluidsschermen Zwijndrecht
 • Herverdelingsbesluit zero-emmisiewagens wagenpark Vlaamse overheid
 • Opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg
 • Wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband
 • Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit
 • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verpakkingsafval
 • Regels Jachtfonds
 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden: voorontwerp wijzigingsdecreet Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Voorontwerp van decreet over de bestemmingsneutraliteit voor het winnen van hernieuwbare energie
 • Wijziging Bosdecreet in functie van de bescherming van waardevolle bossen
 • Wijziging VLAREMA e.a.
 • GRUP reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen
 • Mededelingen
nieuws
26/10/2018 - 00:00

Het wijzigingsbesluit moet nog voor advies naar de Minaraad/SERV en de Raad van State voor het definitief kan worden goedgekeurd, maar de grote lijnen zijn al bekend

nieuws
29/09/2017 - 00:00

Op 22 september 2017 wijzigde de Vlaamse Regering principieel diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.