nieuws
04/10/2019 - 00:00

De Minaraad stelde zijn advies vast over het ontwerpuitvoeringsplan voor kunststoffen 2019-2024. Een belangrijke doelstelling van het plan is om een overzicht te bieden van de beleidsacties die zich de komende jaren aandienen met het oog op het verduurzamen van het kunststoffengebruik.

nieuws
27/05/2019 - 00:00

De Minaraad, SERV en SALV hebben in consensus een uitgebreid advies opgesteld over het ontwerp van derde waterbeleidsnota. Die waterbeleidsnota schetst de grote lijnen van het waterbeleid voor de komende jaren in Vlaanderen. De nota is opgesteld door de coördinatiecommissie integraal waterbeleid (CIW), en moet door de volgende Vlaamse Regering worden goedgekeurd. 

nieuws
21/05/2019 - 00:00

Op 13 mei adviseerden Minaraad en SALV over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing. De Raden hadden deze problematiek al meegenomen in het advies van 26 januari 2017 over de subsidiëring van het geïntegreerd natuurbeheer en stelden toen dat “Voor het bebossen van eigen terreinen, die reeds in eigendom zijn van private beheerder en die aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, in het ontwerpbesluit niets [is] voorzien (geen regeling voor kapitaalschade). 

nieuws
01/04/2019 - 00:00

​Op 1 april 2019 start de adviesprocedure voor het ontwerp landinrichtingsplan Mijn Mangelbeek. Dit plan omvat maatregelen om de Mangelbeekvallei terug meer natuurlijk in te richten en een glansrol te geven als centrale, verbindende plek tussen Heusden en Zolder.

nieuws
01/04/2019 - 00:00
  • Toegankelijkheidsregeling voor het erkend natuurreservaat E-228 “Buitengoor” te Mol
  • Eerste uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-381 “Breemeersen” te Heuvelland
  • Zesde uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-087 “Bronnen van het Heuvelland” te Heuvelland en Poperinge
  • Erkenning van het privaat natuurreservaat E-456 “Kattevennen” te Genk en Zutendaal
  • Toegankelijkheidsregeling voor het erkend natuurreservaat E-287 “Boelaremeersen” te Geraardsbergen
  • Toegankelijkheidsregeling voor het erkend natuurreservaat E-077 “Moenebroek” te Geraardsbergen
  • Tweede uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-107 “Overbroek-Egoven” te Heers en Sint-Truiden
nieuws
25/03/2019 - 00:00

De commissie Energie in het Vlaams Parlement heeft op 19 maart het ontwerpdecreet digitale meters goedgekeurd. Daarbij werden 77 amendementen ingediend en aangenomen. De komende weken zal dit decreet wellicht goedgekeurd worden door de plenaire vergadering.

nieuws
06/07/2018 - 00:00

Het departement Omgeving heeft een nieuw onderdeel van het digitale platform voor de geïntegreerde RUP-procedure ontwikkeld: de RUP-adviestoets. Deze online toepassing wordt vrijblijvend aangeboden aan ruimtelijke planners en milieudeskundigen van gemeenten, steden, provincies en de Vlaamse overheid. 

nieuws
17/11/2017 - 00:00

Op de COP23 in Bonn is het officiële startsein gegeven voor het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA). Het mondiale kenniscentrum gaat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing. 

nieuws
22/09/2017 - 00:00

Minaraad en SERV ontvingen op 20 juli 2017 de adviesvraag over de zesde wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA 6).