studie
16/09/2019 - 00:00

The European Union (EU) has achieved its goals to phase out ozone-depleting substances under the Montreal Protocol. A new European Environment Agency (EEA) report shows that in 2018 the EU again destroyed or exported more ozone-depleting substances than it produced or imported.

studie
05/09/2019 - 00:00

De kwaliteit van de aardappeloogst hangt af van veel factoren. Uiteraard de weersomstandigheden, gewasbescherming en een aangepaste bemesting, maar ook een correcte loofdoding zijn bepalend. Met behulp van satellietbeelden kan je in WatchITgrow zien hoe groen het aardappelloof is. 

studie
09/05/2017 - 00:00

Kooldioxide (CO2) is vooral bekend als broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Minder bekend is dat het ook een grondstof kan vormen voor de productie van hernieuwbare brandstoffen en chemicaliën. In een consortium van Shared Innovation Program VoltaChem werken zes partners de komende 2 jaar aan een project waarin CO2 met duurzaam opgewekte elektriciteit op grote schaal wordt omgezet in mierenzuur.