nieuws
20/05/2019 - 00:00

De OVAM is partner in het Interreg North-West Europe-project RAWFILL. Doel van het project is enkele aspecten van Dynamic Landfill Management (het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen) onder de loep te nemen en te verbeteren. Tegelijk loopt het Interreg Europe-project COCOON, waarin de uitgebreide kennis van de OVAM van pas komt om beleidsadviezen over het langetermijnbeheer van stortplaatsen te formuleren aan de Europese Commissie.

nieuws
10/03/2017 - 00:00

Op 16 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, de OVAM-conceptnota over het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen goed. Het gaat om een vernieuwend concept, ook bekend als Enhanced Landfill Management & Mining of ELFM. 

nieuws
10/03/2017 - 00:00

Aan de kust zijn zure zandgronden zeer uitzonderlijk, en dat zorgt voor een specifieke fauna en flora. Zo kan op de zure gronden zelfs heidevegetatie gedijen. Momenteel blijft er echter niet veel over van die bijzondere natuur. Zo komen er nog slechts een handvol heideplanten voor en de duingraslanden bevatten te weinig typische plantensoorten. Dat komt omdat de gebieden in het verleden niet op de juiste manier beheerd werden.