nieuws
01/04/2019 - 00:00
  • Actieplan klimaat
  • Verdrag over de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België: ontwerp instemmingsdecreet
  • ADR-regelgeving: aanpassing aan laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen
  • Uitvoeringsbesluit digitale meters
  • GRUP Ventilus
  • GRUP GEN-spoor L124 en fietssnelweg F207
  • GRUP ‘Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus’
  • Decreet dat diverse bepalingen wijzigt van het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en van het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

 

nieuws
09/10/2018 - 00:00

Het klimaatrapport van de VN dat gisteren bekend gemaakt werd, toont aan dat de tijd dringt om de opwarming onder 1,5 graden te houden. Daarom vragen de adviesraden SERV, Minaraad en SALV aan de Vlaamse Regering om de ontwerp klimaat- en energieplannen 2021-2030 al in deze legislatuur krachtiger te maken en zo Vlaanderen op het juiste spoor te zetten naar een koolstofarme maatschappij.

nieuws
18/05/2018 - 00:00

Het Paasakkoord ligt er, de energiestrategie is uitgetekend. Voor de vertaling in een operationeel plan moet die strategie evenwel nog een cijfermatige invulling krijgen. Bovendien moet België, vol- gens het “Pakket Schone Energie voor alle Europeanen” van de Europese Commissie, tegen eind 2018 een ontwerp van nationaal energie- en klimaatplan indienen bij de Europese Commissie.

nieuws
05/05/2017 - 00:00

Donderdag 4 mei bespraken de verschillende energieministers van ons land hun energiebeleid met eurocommissaris Maros Sefcovic. Hij loofde de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus en noemde België op vlak van energie ‘een goede leerling in de Europese klas’.

nieuws
13/03/2017 - 00:00

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein organiseert een energietour langs de Vlaamse provincies. Hij zal zijn energiebeleid toelichten aan de provincies en gemeenten, maar ook luisteren naar hun plannen en realisaties. Daarna zet hij zijn tour verder bij de burgers.