nieuws
17/09/2018 - 00:00
 • Distributie en levering thermische energie
 • Aanpassing call groene warmte
 • Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel
 • Verkoop van gronden op Plassendale 1 in Oostende
 • Verkoop van gewestgronden in Halle (Lembeek): project Lembeek-Noord
 • Verzamelbesluit landbouw en visserij
 • GRUP uitbreiding Aertssen nv
 • GRUP Petroleum-Zuid
nieuws
09/07/2018 - 00:00
 • Directe lijnen en directe leidingen elektriciteit en gas: wijzigingsdecreet
 • Infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden: wijziging diverse besluiten
 • Strategische transformatiesteun Desotec Roeselare
 • Brownfieldconvenanten 126. Antwerpen - Gosselin
 • Strategische transformatiesteun Brouwerij De Halve Maan in Brugge
 • Brownfieldconvenant 164. Wevelgem - Hanssens Catering
 • Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw
 • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
 • GRUP Kakelenberg
 • GRUP Vallei van de Benedenvliet/ Grote Struisbeek
nieuws
28/05/2018 - 00:00
 •  Personeelskader Vlaams Energieagentschap (VEA)
 •  Directe lijnen en directe leidingen elektriciteit en gas:     voorontwerp wijzigingsdecreet
 •  Aanpassing regelgeving vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang
 • Beëindiging brownfieldconvenant 86. Kapellen – Croda Henke
 • Addendum 2 aan brownfieldconvenant 19. Temse – Bodemsanering Gasthuisstraat
 • Addendum 2 aan brownfieldconvenant 4. Willebroek Denaeyer
 • Addenda 3 aan brownfieldconvenanten 2. Watersite Vilvoorde De Molens en 31. Mottay-Pissart Vilvoorde
 • Projectoproep lokale klimaatprojecten
 • Wijziging wet op de riviervisserij
 • Startnota MBO afgewerkte olie
 • GRUP Kievit: afwijking en delegatie planningsbevoegdheid
 • Voorlopige vaststelling GRUP ‘Moervaartvallei fase 1’
 • Landinrichtingsproject Moervaartvallei
nieuws
22/05/2018 - 00:00
 • GRUP Ruimtelijke herinrichting Ring rond Brussel- deel Noord
 • Digitale meters: uitrol
 • Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel
 • Wijziging binnenmilieubesluit
 • Luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen
 • Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Steenbakkerij Floren en Cie nv’
 • Decreet EMAS
nieuws
07/05/2018 - 09:31
 • Inwerkingtreding fiscale gunstmaatregelen natuurbeheerplannen
 • GRUP R4 - knoop Wondelgem
 • GRUP R4 - knoop Wachtebeke
 • Rivervisserij: wijziging uitvoeringsbesluit
 • GRUP Kakelenberg
 • Soortenschadebesluit: wijziging diverse bepalingen in het kader van wolvenschade
 • Omgekeerde toegankelijkheid natuur
nieuws
30/04/2018 - 00:00
 • Ontwerpdecreet Rationalisering fiscale gunstmaatregelen
 • GRUP Insteekhaven Lummen
 • Watergevoelige openruimtegebieden
 • Termijnverlenging GRUP Moervaartvallei fase 1
 • Handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid
nieuws
06/04/2018 - 00:00

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Vallei van de Nederaalbeek'.

nieuws
28/12/2017 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Natuur, Omgeving en Landbouw, heeft de Vlaamse regering op zaterdag 23 december 2017, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kempische Kleiputten’ vastgesteld.

nieuws
15/09/2017 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw had de Vlaamse regering op 18 november 2016 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming’ voorlopig goedgekeurd en aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) opdracht gegeven een flankerend beleid uit te werken voor de getroffen landbouwers.

nieuws
18/02/2017 - 00:00

De Vlaamse Regering heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de nieuwe tramlijn tussen Willebroek en Brussel-Noord voorlopig vastgesteld.  Zo komt de realisatie van de nieuwe sneltram langs de A12 weer een stap dichterbij. “Het concrete tracé ligt nu duidelijk op tafel”, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vult aan: “We werken aan beter openbaar vervoer in Vlaams-Brabant”.