studie
15/05/2018 - 00:00

Vorig jaar werden meer dan tien campagnes gevoerd door de federale Milieu-inspectie die toezicht houdt op de markt van consumptiegoederen, chemische stoffen en biociden . Hoewel uit de controles bleek dat de meeste goederen en chemische producten die in België of de EU vervaardigd zijn, voldoen aan de wetgeving, moesten een aantal ingevoerde producten van de markt worden gehaald.

nieuws
14/05/2018 - 00:00

Fantasiejuwelen uit Azië kunnen hoge concentraties cadmium en lood bevatten, die hoger zijn dan de concentraties die in de Europese Unie zijn toegelaten. Onze inspecteurs doen regelmatig controles in samenwerking met de Algemene Administratie Douane en Accijnzen.

nieuws
20/01/2017 - 00:00

Ecotoxiciteit: het is een van de vijftien gevaarlijke eigenschappen van afval die opgenomen zijn in de Europese kaderrichtlijn Afval. De richtlijn definieert vijftien ‘gevaarseigenschappen’ of hazardous properties (HP’s) en bepaalt vanaf welke concentratie afval corrosief is, kankerverwekkend, toxisch …