nieuws
07/02/2019 - 00:00

Maandag 4 februari 2019 was een historische dag voor het natuurreservaat het Zwin. De oude 'Internationale Dijk' werd doorgebroken, waardoor er 120 hectare extra ruimte voor natuur is bijgekomen. De VMM bouwde in het projectgebied een nieuw pompgemaal dat de waterpeilen binnen het gebied beheert.

studie
04/04/2017 - 00:00

TU Delft onderzoeker Antonio Jarquin Laguna onderzocht voor zijn promotie op dinsdag 4 april de mogelijkheid van een ‘hydraulisch’ windpark op zee. Daarbij is de directe aandrijving van de windturbine vervangen door een verdringingspomp, waardoor zeewater onder druk in een hydraulisch netwerk wordt gebracht.

nieuws
18/11/2016 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering, vrijdag 18 november 2016, toestemming verleend om drinkwater te winnen uit het kanaal Gent-Oostende.