studie
11/04/2018 - 00:00

Interflex, de Europese pilot die op Strijp-S in Eindhoven plaatsvindt, onderzoekt of er in de toekomst meer mogelijk is binnen het bestaande elektriciteitsnet. Dat wordt gedaan door een lokale markt te maken waarbij elektrische auto’s of een centrale op de voor het elektriciteitsnet gunstigste tijden stroom vragen of aanbieden. 

nieuws
12/01/2018 - 00:00

Europa heeft een nieuwe methode ingevoerd die het verbruik en de CO2-uitstoot van auto’s op een meer realistische manier meet. Vanaf nu kan u op het CO2-etiket zowel de oude als de nieuwe testwaarden terugvinden.

nieuws
10/11/2017 - 00:00

De Commissie stelt nieuwe streefcijfers voor de gemiddelde CO 2-uitstoot van nieuwe personenauto's en bestelwagens in de EU voor. Dat moet de overstap naar emissiearme en emissievrije voertuigen helpen versnellen.

nieuws
29/05/2017 - 00:00

De Raad keurde een algemene oriëntatie goed over een hervorming van het systeem voor typegoedkeuring en markttoezicht voor motorvoertuigen.

Deze grote hervorming zal het huidige systeem moderniseren, aanpassen aan nieuwe technologieën die op de markt beschikbaar zijn en de controleproeven op emissiegegevens van voertuigen verbeteren.

studie
14/11/2016 - 00:00

In opdracht van de Europese Commissie heeft CE Delft in samenwerking met Transport&Mobility Leuven een studie uitgevoerd naar de tweedehandsmarkt voor personenauto’s en bestelauto’s in Europa. Een belangrijke bevinding van ons onderzoek was dat auto’s met een lagere CO2-uitstoot gemiddeld een hogere prijs op de tweedehands markt hebben.