nieuws
03/07/2019 - 00:00

WindEurope, Cefic (the European Chemical Industry Council) and EUCIA (the European Composites Industry Association) have created a cross-sector platform to advance novel approaches to the recycling of wind turbine blades.

nieuws
05/05/2019 - 00:00

Het voorbije jaar zijn er 30 nieuwe onshore windturbines bijgekomen, goed voor een vermogen van ongeveer 83 megawatt. De provincie Limburg scoort het best wat vermogen per inwoner betreft, gevolgd door de provincie Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit de Energiekaart van het Vlaams Energieagentschap, waar de cijfers van de 300 Vlaamse steden en gemeenten zijn terug te vinden.

studie
31/01/2019 - 00:00

Lydia Peeters, Vlaams minister van Energie, lanceert de Energiekaart, ontwikkeld door het Vlaams Energieagentschap. Op energiesparen.be/energiekaart kan je bekijken hoeveel zonnepanelen en windturbines er zijn in je gemeente, je provincie en Vlaanderen. Daarnaast vind je er ook terug hoeveel en welke energiecoöperaties actief zijn in je omgeving.

nieuws
07/09/2018 - 00:00
 • Steunregeling kleine en middelgrote windturbines
 • Goedkeuring addendum 1 aan brownfieldconvenant 118. Harelbeke - Site Lano
 • Goedkeuring addendum 1 aan brownfieldconvenant 74. Turnhout - stationsomgeving
 • Goedkeuring brownfieldconvenant 158. Zellik - Kerremans
 • Intergemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening
 • ABS-verordening: wijziging uitvoeringsbesluit milieubeleid
 • Protocol van Göteborg over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand
 • Wijziging tariefregulering integrale waterfactuur
 • Wijziging milieuhandhavingsbesluit
 • Rangschikking onbevaarbare waterlopen

   

nieuws
08/05/2018 - 00:00

Viceminister-president en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein was op werkbezoek in Noordrijn-Westfalen, bezocht er enkele innovatieve bedrijven en had een ontmoeting met minister van Energie Pinkwart. In de marge van dat gesprek kondigde Bart Tommelein aan dat Vlaanderen vandaag op de derde plaats staat voor windenergie. ‘We mogen best wat trotser zijn op onszelf.

nieuws
27/02/2018 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, en de CEO’s van ENGIE Benelux en Stora Enso Langerbrugge, Philippe Van Troeye en Chris De Hollander, hebben op 27 februari de eerste spadesteek gegeven voor de bouw van drie windturbines op de site van papierproducent Stora Enso in Gent. 

studie
03/11/2017 - 00:00

ECN, KNMI en Whiffle werken aan een nieuwe atlas met nauwkeurige informatie over wind op de Noordzee voor windenergietoepassingen. Als duidelijk is hoeveel wind er gemiddeld waait en hoe vaak het extreem hard waait, is een nauwkeurigere inschatting te maken van hoeveel energie je kunt opwekken met wind en hoe stevig je de windmolens moet maken zodat ze niet beschadigen of uitvallen.  

studie
08/11/2016 - 00:00

Hernieuwbare energie opwekken via windturbines is momenteel één van de meest kostenefficiënte technieken en heeft daardoor steeds minder financiële steun nodig. Maar het plaatsen van windmolens loopt niet altijd van een leien dakje.