nieuws
22/09/2017 - 00:00

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 oktober 2017.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

studie
20/04/2017 - 00:00

Het pilootproject rond innovatieve scheidings- en valorisatietechnieken voor stortplaatsen kadert in de praktische uitwerking van de conceptnota rond duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen, die de Vlaamse Regering op 16 oktober 2015 goedkeurde. De OVAM schreef voor dat concept een opdracht uit voor het innovatief scheiden van stortafval.

studie
14/10/2014 - 00:00

De OVAM-projectgroep ELFM (Enhanced Landfill Management & Mining) moet een methodiek opstellen om te bepalen welke mogelijkheden voor tussentijds gebruik haalbaar zijn voor een concrete oude stortplaats. Naast het advies van interne en externe deskundigen is het team ook benieuwd naar andere meningen.