nieuws
15/06/2018 - 00:00

De digitale elektriciteits- en gasmeters zullen 100 miljoen euro meer opbrengen dan eerst gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe kostenbatenanalyse van de Vlaamse energieregulator op vraag van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Verschillende kosten vielen goedkoper uit, waardoor de meters zo’n 440 miljoen euro zullen opbrengen voor de samenleving. “De digitale meter is niet alleen broodnodig voor de energieomslag, hij brengt ook meer op dan hij kost”, aldus de minister.

nieuws
28/05/2018 - 00:00

Slimme koppeling offshore windenergie en gasinfrastructuren biedt kansen voor klimaat, maatschappij en economie

nieuws
23/03/2018 - 00:00

All gas pipelines from third countries into the EU must comply fully with EU gas market rules on EU territory, say amendments to the EU gas market Directive, as approved by the Industry and Energy Committee, by 41 votes to 13 with 9 abstentions. Any exceptions must be strictly time-limited, and the EU Commission and member states affected must be involved in deciding them, insist MEPs.

studie
01/12/2017 - 00:00

Energy prices in 2017 - Household energy prices in the EU down compared with 2016

-0.5% for electricity and -6.3% for gas

nieuws
10/11/2017 - 00:00

To improve the functioning of the EU internal energy market and enhance solidarity between Member States, the Commission today proposed to amend the EU Gas Directive.

nieuws
27/10/2017 - 01:00

De Vlaamse regering heeft beslist aan welke voorwaarden de digitale meters voor elektriciteit en gas moeten voldoen. 

studie
21/03/2017 - 00:00

Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig. De wil is er wel, maar de financiële risico’s zijn groot en goede coördinatie ontbreekt. De rijksoverheid zou veel belemmeringen en aarzelingen kunnen wegnemen, maar laat het initiatief over aan gemeenten en provincies. Dit beeld doemt op uit een nieuw rapport van het  PBL (Planbureau voor de Leefomgeving):  ’Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland’. 

studie
24/02/2017 - 00:00

Vlaams Minister van Energie Tommelein pleit voor een betere tool om elektriciteitstarieven te vergelijken en zo vooraf een beter zicht te krijgen op de totale kostprijs van de energiefactuur. Op dit moment hebben particulieren en bedrijven twee testen om zich op te baseren. Die zijn zeer waardevol, maar vertonen ook tekortkomingen. Door beide testen bijvoorbeeld te integreren, zou de klant een betere simulatie van de eindfactuur kunnen maken.  

nieuws
30/12/2016 - 00:00

De VREG legt via zijn tariefmethodologie een inkomensplafond op aan de distributienetbeheerders die op basis hiervan hun tariefvoorstellen indienden. We hebben na controle van deze voorstellen de distributienettarieven voor 2017 goedgekeurd.

De evolutie van de distributienettarieven voor gezinnen is stijgend voor elektriciteit (+ 45 euro gemiddeld) en licht stijgend voor aardgas (+ 8 euro gemiddeld).

nieuws
09/12/2016 - 00:00

Negotiators of the European Parliament and the Council agreed today on having Intergovernmental Agreements in the field of gas and oil assessed by the Commission before they are signed.