nieuws
16/03/2018 - 00:00

Wereldwijd wordt naar schatting jaarlijks meer dan 25 miljard ton beton gebruikt. De milieu-impact van betonproductie is groot, aangezien voor de aanmaak van beton naast granulaat (zand en stenen) ook cement nodig is. Dat is niet alleen energie-intensief, maar het zorgt ook voor een hoge uitstoot van CO₂. Daarbij komt jaarlijks een grote hoeveelheid bouw- en sloopafval vrij. 

nieuws
09/03/2018 - 00:00

Twaalf Vlaamse en Nederland-Limburgse bedrijven en kenniscentra slaan de handen in elkaar om de glastuinbouw verder te versterken. Het gaat om innovaties rondom energieverbruik, minder CO2 uitstoot en efficiënte omgang met hulpbronnen. Het consortium heeft hiervoor een Europese subsidie ontvangen en is daarbij intensief ondersteund door de Provincie Limburg en de Provincie Antwerpen. 

nieuws
07/02/2018 - 00:00

Het Europees Parlement wil de uitstoot van CO2 in de EU beteugelen en daarmee een begin maken met het nakomen van de in het klimaatakkoord van Parijs gedane toezeggingen.

nieuws
12/01/2018 - 00:00

Europa heeft een nieuwe methode ingevoerd die het verbruik en de CO2-uitstoot van auto’s op een meer realistische manier meet. Vanaf nu kan u op het CO2-etiket zowel de oude als de nieuwe testwaarden terugvinden.

studie
27/11/2017 - 00:00

"Alle kerncentrales sluiten tegen 2025 is geen goed idee. Minstens twee kerncentrales moeten dus open blijven." Dat zeggen Marc Lambotte, Yves Verschueren en Peter Claes, de topmannen van de federaties van de technologie (Agoria), de chemie en life sciences (essenscia) en de industriële grootverbruikers (Febeliec), na een analyse van het rapport over de energiebevoorrading dat netbeheerder Elia publiceerde.

nieuws
11/10/2017 - 00:00

Om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen moet Nederland in 2050 de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, met 80-95% hebben teruggebracht. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor de zware industrie, met 27% de sector met de grootste uitstoot van CO2 – op de elektriciteitsproducenten na. 

studie
03/10/2017 - 00:00

Het Nederlandse energieonderzoekscentrum ECN demonstreert in het Europese STEPWISE-project voor het eerst haar Sorption-Enhanced Water-Gas Shift (SEWGS)-technologie. De CO2-afvangtechnologie zorgt ervoor dat de koolstofuitstoot in de ijzer- en staalindustrie flink omlaag kan.

studie
23/06/2017 - 00:00

Het voorstel van de Europese Commissie voor de certificering van de CO2-uitstoot van vrachtwagens is onlangs aangenomen in de TCMV vergadering (Technical Commitee on Motor Vehicles). Dit betekent dat vrachtwagens in 2019 moeten worden voorzien van een waarde voor de CO2-uitstoot welke middels certificering is vastgelegd. Deze wordt bepaald met behulp van de 'VECTO' simulatietool. De standaard trekker-opleggers en bakwagens zijn als eerste aan de beurt voor de certificering. 

nieuws
02/06/2017 - 00:00

De Europese Commissie onderneemt actie om mobiliteit en vervoer in Europa te moderniseren. Dat moet de sector helpen om concurrerend te blijven tijdens een sociaal verantwoorde transitie naar schone energie en digitalisering.

nieuws
09/05/2017 - 00:00

De TU Delft tekende dinsdag 9 mei voor deelname aan het Corporate BioFuel Programma van KLM. De universiteit faciliteert hiermee het gebruik van duurzame biobrandstoffen in de zakelijke reizen van haar medewerkers.