nieuws
04/01/2019 - 00:00

Voor wie voor het eerst met WKK geconfronteerd wordt, is betrouwbare achtergrondinformatie onontbeerlijk. Daarom stelt COGEN Vlaanderen, samen met deskundige partners, 2-jaarlijks een WKK-Wegwijzer op. 

nieuws
19/11/2018 - 00:00

De Ecodesign Challenge richtte zich tot studenten van de opleidingen productontwikkeling van de UAntwerpen en Idea & Innovationmanagement van de Erasmushogeschool Brussel. Op dag één bedachten ze ideeën om speelgoed duurzamer te maken. Ze kregen ondersteuning van experts van Cartamundi, Smart nv, PARS PRO TOTO, Technopolis, Vlaanderen Circulair en de Kringwinkel Antwerpen.

nieuws
13/11/2018 - 00:00

De Vlaamse Gemeenschap plaatste op 12 november voor het eerst een duurzame obligatie. Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein: "Dat we zo snel 500 miljoen konden ophalen bewijst dat Vlaanderen een sterk merk is op de financiële markten én dat investeerders bereid zijn geld op tafel te leggen voor een duurzaam product."

nieuws
07/11/2018 - 00:00

In Enschede start een nieuwe benadering van de grondwaterproblematiek: bewoners gaan zelf hun grondwaterstand meten. Dit in het kader van de Citizen Science-pilot Grondwater peilen, gecoördineerd door DesignLab Universiteit Twente. De eerste peilbuizen gingen eind oktober bij elf Enschedese huishoudens de grond in. Binnenkort komen daar 'slimme' open source-sensoren bij, die via het Internet der dingen inzicht geven in het grondwaterpeil. 

studie
31/10/2018 - 00:00

In november start het Europese ARBAHEAT consortium met een onderzoeksproject om een van de modernste kolencentrales ter wereld, de kolencentrale van ENGIE in Rotterdam, om te bouwen naar een biomassagestookte centrale. Doel van deze showcase is om de mogelijkheden te onderzoeken van een innovatieve technologie om zo kostenefficiënt en flexibel mogelijk te zijn bij levering van duurzame elektriciteit én warmte uit een 100% biomassagestookte energiecentrale. 

nieuws
19/10/2018 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege trekt 17.500 euro uit voor de tweede editie van de wedstrijd 'Prijs voor Dorpskracht'. Het winnende dorp ontvangt 10.000 euro.

nieuws
03/09/2018 - 00:00

Onder de noemer ‘Zuidoost Circulair’ geeft een consortium van bedrijven in Amsterdam-Zuidoost samen met TNO, SUEZ en Renewi het startsein voor het initiatief ‘Logistiek Slim Samenwerken’. Deze pilot heeft tot doel het realiseren van een duurzamere oplossing voor de logistiek van afvalinzameling. Met als resultaat schonere lucht en minder (en schonere) inzamelwagens door de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval. 

nieuws
18/07/2018 - 00:00

Nederland krijgt tientallen extra laad- en tankpunten voor duurzaam vervoer. De komende twee jaar worden nieuwe projecten uitgevoerd en eind 2020 zijn 46 extra (ultra-) snelladers en 2 extra waterstofstations gereed.

nieuws
19/06/2018 - 15:33

Eerste incubator voor duurzame chemie moet chemiesector in Vlaanderen verankeren

studie
08/06/2018 - 00:00

De productie van duurzame aardwarmte in Nederland kan groeien van 3 petajoule (PJ) nu naar 50 PJ per jaar in 2030 en zelfs 200 PJ in 2050. Om dit te bereiken is een nieuwe aanpak nodig die de ontwikkeling van geothermie versnelt. Die staat beschreven in het Masterplan Aardwarmte van Stichting Platform Geothermie, DAGO, Stichting Warmtenetwerk en EBN, waaraan TNO als expert op dit gebied een bijdrage leverde.