nieuws
12/10/2018 - 00:00

Om de mogelijke effecten van het ruilverkavelingsplan Gooik op de mensen en het milieu in kaart te brengen, werd een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt. Die plan-MER werd goedgekeurd op 4 november 2016. 

nieuws
08/06/2018 - 00:00

Openbaar onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling – openbaar onderzoek van het ontwerp van plan-MER

nieuws
29/01/2018 - 00:00

Van 5 februari tot en met 6 maart 2018 loopt een openbaar onderzoek over de plannen van ruilverkaveling Molenbeersel. Tijdens die periode organiseren we enkele zitdagen in Molenbeersel. Ook organiseren we een infomarkt op zaterdag 10 februari.

nieuws
10/01/2018 - 00:00

De steden Gent en Deinze en de gemeenten Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth organiseren van 15 tot en met 29 januari 2018 een openbaar onderzoek over het plan art. 70 van de ruilverkaveling. Op het plan art. 70 worden de nieuwe, de af te schaffen en de te wijzigen wegen en waterlopen aangeduid. 

nieuws
08/01/2018 - 00:00

De gemeente Kinrooi en stad Bree organiseren i.s.m. VLM vanaf 6 januari 2018 een openbaar onderzoek over het milieueffectenrapport van de ruilverkaveling Molenbeersel.

nieuws
29/07/2016 - 00:00

In abdij Mariënlof in Jesseren werd op 28 juli de ruilverkavelingsakte ondertekend. Daarmee zijn de nieuwe percelen nu overgedragen aan de nieuwe eigenaars en beheerders. 

studie
25/06/2016 - 00:00

Sinds 25 juni bestaat de ruilverkaveling 60 jaar. Doorheen de jaren veranderde de aanpak en kwamen er nieuwe vormen bij. Het instrument ruilverkaveling is met de maatschappij mee geëvolueerd.

nieuws
21/04/2016 - 00:00

Op donderdag 21 april werd in Merksplas de ruilverkavelingsakte Zondereigen ondertekend. De Vlaamse overheid heeft in Zondereigen aanzienlijk geïnvesteerd in de toekomst van een duurzame landbouw en in de kwaliteit van de open ruimte.