nieuws
09/07/2019 - 14:07

Het scheepswrak de Westhinder, dat erkend is als erfgoed, werd door een duikteam volledig vrijgemaakt van visnetten, vislood en ander marien zwerfvuil. Een filmpje met unieke onderwaterbeelden toont hoe het gezonken lichtschip na meer dan 100 jaar opnieuw een signaalfunctie vervult: als barometer voor het afval in onze Noordzee. 

nieuws
15/02/2019 - 00:00

De Vlaamse regering erkent de Blauwe cluster als zesde speerpuntcluster. De Noordzee biedt heel wat mogelijkheden voor innovatie en economie.

nieuws
14/05/2018 - 00:00

In januari lanceerde de Europese Commissie een strategie tegen plastic afval. Daarin doet ze uit de doeken wat nodig is om plastic een rol te geven in de “circulaire economie”. Op 18 april organiseerden de Belgische overheden een bijeenkomst voor alle stakeholders, om na te gaan welke elementen in deze strategie nog beter kunnen en hoe België zich binnenkort kan positioneren in de komende Europese debatten over dit thema.

nieuws
02/02/2018 - 00:00

The LIFE MERMAIDS project has found a natural polymer that fixes synthetic fibres in place, reducing by up to 80% the number of microplastics released when washing clothes. 

studie
03/03/2017 - 00:00

Vooral ambachtelijk zeezout bevat kleine deeltjes plastic. Dat blijkt uit een studie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in samenwerking met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De aanwezigheid van microplastics in voeding is een relatief nieuw fenomeen.

studie
16/03/2016 - 00:00

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een methodologie ontwikkeld voor een zelftest die bedrijven kan helpen om emissies van primaire microplastics in het leefmilieu te voorkomen.