nieuws
27/09/2018 - 00:00

De handhaving van decreten en besluiten kan gebeuren op basis van twee handhavingssporen: het strafrechtelijke en het bestuurlijke spoor. Wat dat laatste betreft wil Minister-President Bourgeois met het voorontwerpdecreet inzake bestuurlijke handhaving een algemeen kader scheppen.

nieuws
13/07/2018 - 00:00

Emissions from agriculture and transport continue to pose problems for European Union Member States in meeting EU and United Nations air pollution limits, according to updated data published by the European Environment Agency (EEA) today. While emissions of most air pollutants remain on a downward trend, ammonia emissions continued to rise in 2016. 

nieuws
01/06/2018 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, keurde het landinrichtingsplan Hooghof goed. Dit plan voorziet in het behoud en aantrekkelijker maken van het landschap rond deze historische abdijhoeve in Zellik.

nieuws
01/12/2017 - 00:00

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook Codextrein genaamd) werd op 29 november 2017 aangenomen door het Vlaams Parlement

nieuws
28/11/2016 - 00:00

Aanpassing VCRO principieel goedgekeurd door Vlaamse Regering

Na advies van de SARO, de MiNa-raad, de SERV, de VVSG en de Vereniging van Vlaamse Provincies en na onderhandelingen in het bevoegde sectorcomité hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.

studie
26/02/2016 - 00:00

Dit advies is samen met de SALV opgemaakt, en is bedoeld als complementair aan het door de SARO op 27 januari 2016 vastgestelde advies over hetzelfde onderwerp. Met name worden een vijftal concepten verder uitgediept.