nieuws
01/06/2018 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, keurde het landinrichtingsplan Hooghof goed. Dit plan voorziet in het behoud en aantrekkelijker maken van het landschap rond deze historische abdijhoeve in Zellik.

nieuws
01/12/2017 - 00:00

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook Codextrein genaamd) werd op 29 november 2017 aangenomen door het Vlaams Parlement

nieuws
28/11/2016 - 00:00

Aanpassing VCRO principieel goedgekeurd door Vlaamse Regering

Na advies van de SARO, de MiNa-raad, de SERV, de VVSG en de Vereniging van Vlaamse Provincies en na onderhandelingen in het bevoegde sectorcomité hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.

studie
26/02/2016 - 00:00

Dit advies is samen met de SALV opgemaakt, en is bedoeld als complementair aan het door de SARO op 27 januari 2016 vastgestelde advies over hetzelfde onderwerp. Met name worden een vijftal concepten verder uitgediept.