nieuws
21/08/2019 - 00:00

Landfills around the world are filling up. In 2016, humanity generated over 2 billion tonnes of waste. In the next 30 years, that figure is expected to grow to 3.4 billion.

nieuws
03/12/2018 - 00:00

De Lage-Emissiezone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die sinds 1 januari 2018 van kracht is, verandert vanaf 1 januari 2019. Vanaf die datum worden ook dieselvoertuigen van EURO 2-norm en benzinevoertuigen zonder EURO-norm en van EURO 1-norm verboden. Voor deze voertuigen geldt een overgangsperiode van 3 maanden.

nieuws
19/11/2018 - 00:00

Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan meer samenwerken op het gebied van mobiliteit en verkeer. Doel is onder meer om de verkeersverbindingen tussen de Nederlandse havens en Noordrijn-Westfalen te verbeteren. 

nieuws
01/08/2018 - 00:00

After breaching their national air pollution limits, eleven governments have asked the European Commission to retrospectively raise their ‘emission ceilings’. Green groups have warned that the governments of Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Luxembourg, Spain and the United Kingdom are attempting to use a legal loophole to hide their failure to cut harmful air pollution.

studie
09/03/2018 - 00:00

Hoeveel fijn stof een houtkachel werkelijk uitstoot, hangt in grote mate af van de kwaliteit van het hout en de manier waarop je je kachel gebruikt. Moderne kachels hebben vaker technologie die de uitstoot kan verminderen. Maar ook daar ligt de werkelijke uitstoot hoger dan wat de officiële testen aangeven.

studie
15/12/2017 - 00:00

Emissies van brommers (brom- en snorfietsen) zijn over het algemeen hoog. 2-takt brommers stoten gemiddeld bijna 25 keer meer deeltjesmassa en circa 5 keer meer onverbrande koolwaterstoffen (THC) uit dan 4-takt brommers. Brommers met elektronische brandstofinjectie stoten in het algemeen lagere emissies uit dan brommers met een carburateur. Dit geldt ook wanneer er meer kilometers gemaakt zijn met de brommer.

studie
07/04/2017 - 00:00

De meeste lidstaten en de Commissie faalden in het stoppen van autofabrikanten die de uitstoottests manipuleerden, concludeert het eindverslag van de enquêtecommissie naar de uitstoottests in de autobranche. De leden besloten tot een enquêtecommissie nadat Volkswagen toegaf testuitslagen van dieselauto’s te hebben vervalst. De leden stellen een reeks maatregelen voor om oneerlijke praktijken door autofabrikanten in de toekomst te voorkomen.

nieuws
30/12/2016 - 00:00

Het Protocol inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR-Protocol) wil de toegankelijkheid van milieu-informatie voor het brede publiek vergroten. Transparantie over verontreiniging door bedrijven en andere bronnen draagt immers bij aan de preventie en de vermindering van milieuverontreiniging. 

studie
26/02/2016 - 00:00

In december 2015 hebben 195 landen afgesproken om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken.