studie
17/02/2020 - 00:00

De ontwikkelingen op het gebied van CO2-reducerende technieken staan niet stil. Daarom gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de nieuwe SDE++ subsidieregeling uitgebreid in op aardwarmte, zonwarmte, aquathermie en conversie van biomassa. Ook is de kostprijs berekend van waterstof door elektrolyse.

studie
13/02/2020 - 00:00

Luchtvervuiling, en de vroegtijdige sterfte die daarmee samenhangt, worden sterk beïnvloed door emissiebronnen op afstand. Ongeveer de helft van de vroegtijdige sterfte in de VS vindt plaats buiten de staat waarin de emissie wordt geproduceerd. Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) doen verslag van deze bevindingen in Nature. 

nieuws
12/02/2020 - 00:00
Via de Compensatie Indirecte Emissiekosten kunnen een aantal specifieke elektriciteits-intensieve sectoren een vergoeding krijgen voor de aan hen doorgerekende kosten ten gevolge van het Europese emissiehandelssysteem.
 
studie
11/02/2020 - 00:00

Despite widespread expectations of another increase, global energy-related carbon dioxide emissions stopped growing in 2019, according to IEA data.

nieuws
22/01/2020 - 00:00

Can fisheries and offshore wind farms co-exist? This was the title of an event organised today by the European Parliament’s Committee on Fisheries (PECH). The answer to this question, of course, is yes – but the happy coexistence of offshore wind and fisheries require specific conditions. European institutions now need to connect stakeholders and provide a dedicated place for sharing best practices and solutions.

nieuws
17/01/2020 - 00:00

Om richting te geven aan de transitie naar een circulaire economie (CE), heeft het kabinet meerdere doelen nodig. Anders dan bij de reductie van broeikasgasemissies (gemeten in CO2-equivalenten), heeft CE-beleid onvoldoende houvast aan één kwantitatief en afrekenbaar doel. Daarvoor zijn de verschillen in de effecten van grondstoffengebruik te groot.

nieuws
08/10/2019 - 00:00

During his hearing in the European Parliament, Commissioner-designate Frans Timmermans, pledged to propose an increase of the EU 2030 climate target to 55% emission cuts. The timing of this proposal however might not allow for Member States' approval well in time before the UN Climate Summit in November 2020.

nieuws
28/06/2019 - 00:00

While emissions of most air pollutants remain on a downward trend across the European Union, emissions of ammonia from the agricultural sector continue to rise, posing a challenge for EU Member States in meeting EU air pollution limits, according to updated data released by the European Environment Agency (EEA). 

nieuws
29/03/2019 - 00:00

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft een omgevingsvergunning verleend voor de verdere exploitatie van het Circuit Zolder. De vergunning wordt verleend voor de verdere uitbating van de bestaande site en activiteiten, en voor enkele technische aanpassingen zoals vernieuwing van airco’s en schouwputten.

studie
20/03/2019 - 00:00

Direct emissions released to water bodies from Europe’s large industrial sites have decreased in recent years for many pollutants. However, industrial pollution transferred through the sewer systems to urban waste water treatment plants (UWWTPs) has slightly increased, putting pressure on the waste water treatment infrastructure.