nieuws
29/03/2019 - 00:00

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft een omgevingsvergunning verleend voor de verdere exploitatie van het Circuit Zolder. De vergunning wordt verleend voor de verdere uitbating van de bestaande site en activiteiten, en voor enkele technische aanpassingen zoals vernieuwing van airco’s en schouwputten.

studie
20/03/2019 - 00:00

Direct emissions released to water bodies from Europe’s large industrial sites have decreased in recent years for many pollutants. However, industrial pollution transferred through the sewer systems to urban waste water treatment plants (UWWTPs) has slightly increased, putting pressure on the waste water treatment infrastructure.

studie
08/03/2019 - 00:00

In order to achieve the Paris Agreement’s goals, the EU will have to meet the targets, rules and guidelines detailed in the ‘Clean energy for all Europeans’ package. This means addressing key issues like energy security.

nieuws
06/02/2019 - 00:00
Bedrijven in specifieke elektriciteitsintensieve sectoren kunnen een compensatie aanvragen voor elektriciteitskosten gemaakt in 2018. Deze vraag je aan voor 31 maart. 
studie
29/10/2018 - 00:00

Despite slow improvements, air pollution continues to exceed European Union and World Health Organization limits and guidelines, according to updated data and information published by the European Environment Agency (EEA). Air pollution still poses a danger to human health and the environment. 

nieuws
26/10/2018 - 00:00

Na elektrische en waterstofwagens in 2016 en bestelwagens in 2017, zullen vanaf volgend jaar ook elektrische motorfietsen worden vrijgesteld van Belasting op Inverkeerstelling (BIV). Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein. 

studie
02/10/2018 - 00:00

Energy-intensive industries are responsible for a large share of Europe’s greenhouse gas emissions. This means they have a key role to play in implementing the EU’s roadmap to decarbonisation. 

nieuws
28/09/2018 - 00:00

De klimaatmaatregelen die worden genoemd in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord hebben het technisch potentieel om aan het doel van 49% emissiereductie in 2030 te voldoen. De jaarlijkse meerkosten van deze maatregelen zouden neerkomen op € 3 tot 4 miljard in 2030.

nieuws
20/10/2017 - 00:00

Op 18 oktober bereikte het Estse voorzitterschap een voorlopig akkoord met vertegenwoordigers van het Europees Parlement over een verordening tot verlenging van de bestaande bepalingen voor luchtvaartactiviteiten van de EU-verordening betreffende het emissiehandelssysteem (ETS) na 2016 en over de voorbereiding van de toepassing van de wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021.

studie
20/10/2017 - 00:00

Dit jaar hebben we in Vlaanderen meer overschrijdingen gemeten voor fijn stof dan in dezelfde periode vorig jaar. In Antwerpen riep dat de vraag op of de lage-emissiezone (ingevoerd 1 februari 2017) wel effect heeft.