nieuws
11/09/2018 - 00:00
nv Goodman Vilvoorde Logistics (Belgium) heeft beroep aangetekend bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, tegen een beslissing van de provincie Vlaams-Brabant van 8 februari 2018.
nieuws
20/04/2018 - 00:00

Zoals eerder aangekondigd keurde de Vlaamse Regering op 8 maart een wijzigingsbesluit goed waarbij de sociaaleconomische vergunning voor kleinhandelsactiviteiten en de vergunning voor vegetatiewijzigingen vanaf 1 augustus 2018 geïntegreerd zijn in de omgevingsvergunning. Het wijzigingsbesluit regelt ook nog een aantal andere elementen.

nieuws
16/03/2018 - 00:00

Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2018 definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

nieuws
09/03/2018 - 00:00

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.

nieuws
23/02/2018 - 00:00

Voor containerwoningen of mini-huisjes die in de tuin geplaatst worden, zijn een vergunning en een architect vereist. In de pers verschijnen berichten die de zaken anders voorstellen, maar het bouwen van losstaande containerwoningen is wel degelijk vergunningsplichtig, ook als de oppervlakte kleiner is dan 40 m².

nieuws
23/02/2018 - 00:00

Het nieuwe Bodemdecreet wijzigt de termijn om een schadegeval bij de bevoegde overheid te melden van veertien dagen naar dertig dagen.

nieuws
30/01/2018 - 00:00

nv Ghelamco Invest uit Ieper heeft op 14 september 2017 een omgevingsvergunning aangevraagd bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. De vergunningsaanvraag voor de bouw en exploitatie van een Eurostadion op Parking C geweigerd.

nieuws
01/01/2018 - 00:00

Op 1 januari schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt.

nieuws
29/09/2017 - 00:00

Op 22 september 2017 wijzigde de Vlaamse Regering principieel diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.

nieuws
26/05/2017 - 00:00

Het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen (OMV) werkt nog niet naar behoren. Het Vlaams Parlement heeft daarom beslist dat de gemeenten nog tot 1 januari 2018 onder de huidige wetgeving kunnen blijven werken via het loket voor digitale bouwaanvragen (DBA).