nieuws
10/09/2019 - 00:00

De Mestbank heeft de aanvragen voor een nieuwe fosfaatklasse verwerkt. De verwerking verliep via de StaalName-applicatie SNapp en omvatte 15.524 percelen van 3.777 landbouwers. Die zijn ondertussen allemaal ingedeeld in de juiste klasse. 

nieuws
13/07/2018 - 00:00

Begin dit jaar lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij SNapp. Dat is een online toepassing op het Mestbankloket, waarmee de landbouwers kunnen vragen om hun percelen in te delen in een andere fosfaatklasse.

nieuws
11/12/2017 - 00:00

Op 1 januari 2018 verandert de werkwijze om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen bij de VLM.  Volgens de nieuwe regeling moeten de landbouwers hun aanvraag indienen voordat de bodemanalyse gebeurt. Bovendien moeten ze hun aanvraag online indienen via een nieuwe toepassing op het Mestbankloket: de StaalName-applicatie, kortweg 'SNapp'.

studie
20/10/2017 - 00:00

We meten nog steeds hoge concentraties van nitraat en fosfaat in de waterlopen. De waterkwaliteit in landbouwgebied verbetert sinds 2013 niet meer voor nitraat. Voor fosfaat is er geen verbetering meer sinds 2010.

nieuws
28/07/2017 - 00:00

MAP 5 bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen groter dan 30 are automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. 

nieuws
30/12/2016 - 00:00

MAP 5 bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. De landbouwers hebben de mogelijkheid om bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aan te vragen.

nieuws
11/10/2016 - 00:00

De mestwetgeving (MAP 5) bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden.

studie
21/08/2015 - 00:00

Sommige Vlaamse rivieren beschikken over een natuurlijk mechanisme dat de milieuonvriendelijke stof fosfaat uit het water verwijdert. De waterkwaliteit van deze rivieren is beduidend beter dan die in rivieren zonder natuurlijk filtersysteem. Dat blijkt uit onderzoek van bio-ingenieur Stijn Baken.